Na slávnosť Zjavenia Pána začína Jubileum

5. jan. 2021 | Aktuality, Články

Na slávnosť Zjavenia Pána, začínajú sestry dominikánky spolu s celou dominikánskou rodinou na svete sláviť 800. výročie úmrtia svätého otca Dominika. Toto mimoriadne jubileum budú sláviť celý rok od 6. januára 2021 do 6. januára 2022.
Už prípravu na XIII. Generálnu kapitulu a jej samotné slávenie  prežívali sestry vo svetle svätosti sv. Dominika. Takisto tému jubilea, ktorou je: „Za jedným stolom so sv. Dominkom“, začali kontemplovať už počas generálnej kapituly. Sr. Karola Dravecká OP vyjadrila svoje očakávania na jubileum nasledujúcimi slovami:  „Verím, že aj v tejto atmosfére ticha, starostí a nútenej karantény si vytvoríme priestor pre slávenie. Verím, že keď budeme pri prežívaní jubilea častejšie myslieť na svätého Dominika a na jeho láskavosť a ľudskosť, budeme viac pripravené stolovať s inými. Postupne nadobudneme čnosti dobrých hostiteľov, ktorí sú podobní obrazu Syna. Verím, že slávenie prežiari naše tváre dôverou a veselosťou a my budeme na záver jubilea viac otvorené a štedré pri delení sa nielen s chlebom, ale aj so slovami, a dokonca s vlastným životom.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...