Na slávnosť Zjavenia Pána začína Jubileum

Na slávnosť Zjavenia Pána, začínajú sestry dominikánky spolu s celou dominikánskou rodinou na svete sláviť 800. výročie úmrtia svätého otca Dominika. Toto mimoriadne jubileum budú sláviť celý rok od 6. januára 2021 do 6. januára 2022.
Už prípravu na XIII. Generálnu kapitulu a jej samotné slávenie  prežívali sestry vo svetle svätosti sv. Dominika. Takisto tému jubilea, ktorou je: „Za jedným stolom so sv. Dominkom“, začali kontemplovať už počas generálnej kapituly. Sr. Karola Dravecká OP vyjadrila svoje očakávania na jubileum nasledujúcimi slovami:  “Verím, že aj v tejto atmosfére ticha, starostí a nútenej karantény si vytvoríme priestor pre slávenie. Verím, že keď budeme pri prežívaní jubilea častejšie myslieť na svätého Dominika a na jeho láskavosť a ľudskosť, budeme viac pripravené stolovať s inými. Postupne nadobudneme čnosti dobrých hostiteľov, ktorí sú podobní obrazu Syna. Verím, že slávenie prežiari naše tváre dôverou a veselosťou a my budeme na záver jubilea viac otvorené a štedré pri delení sa nielen s chlebom, ale aj so slovami, a dokonca s vlastným životom.”

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes