Na oslavnej vlne jubilea

13. aug. 2021 | Aktuality, Články

Pokračujeme v oslavách neskutočnej Božej dobroty a veľkodušnosti, ktorú nám prejavil v dare sv. Dominika, nášho otca a inšpirátora toľkých bratov a sestier v príbehu našej dominikánskej rodiny.

Keď sme sa v máji pri sviatku prenesenia ostatkov svätého Dominika stretli a spomínali na jeho život, dielo a odkaz, bol to len začiatok osláv JUBILEA. August –  8.8. – deň narodenia sv. Dominika pre nebo sa stal vrcholom vlny, ktorá nás nesie v nadšení, vo vďačnosti a v oslave Boha za toto dielo.

Na pozvanie sv. Dominika sa tvrdošínska dominikánska rodina stretla pri stole Božieho chleba a potom pri stole s pizzou. Slávnostnú svätú omšu slávil o. Braňo Kožuch. V príhovore povedal, že aj dnes sú bludy a pomýlenia, pred ktorými sa musíme mať na pozore a byť pripravení svedčiť a hlásať Pravdu. Svätú omšu spolu s nami slávili aj veriaci farnosti. Po jej skončení sme mali v novom pastoračnom centre „posedenie pri stole“, na ktorom bola pizza, koláčiky a dobrý radler. K stolu prijali pozvanie aj náš pán farár František Reguly a pán diakon.

Naša oslavná vlna síce časom klesá, no vezieme sa na nej ďalej v prežívaní ďalších momentov osláv, ktoré zdieľame s celou dominikánskou rodinou.

Sr. Daniela a dominikánska rodina z Tvrdošína

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...