Na oslavnej vlne jubilea

13. aug. 2021 | Aktuality, Články

Pokračujeme v oslavách neskutočnej Božej dobroty a veľkodušnosti, ktorú nám prejavil v dare sv. Dominika, nášho otca a inšpirátora toľkých bratov a sestier v príbehu našej dominikánskej rodiny.

Keď sme sa v máji pri sviatku prenesenia ostatkov svätého Dominika stretli a spomínali na jeho život, dielo a odkaz, bol to len začiatok osláv JUBILEA. August –  8.8. – deň narodenia sv. Dominika pre nebo sa stal vrcholom vlny, ktorá nás nesie v nadšení, vo vďačnosti a v oslave Boha za toto dielo.

Na pozvanie sv. Dominika sa tvrdošínska dominikánska rodina stretla pri stole Božieho chleba a potom pri stole s pizzou. Slávnostnú svätú omšu slávil o. Braňo Kožuch. V príhovore povedal, že aj dnes sú bludy a pomýlenia, pred ktorými sa musíme mať na pozore a byť pripravení svedčiť a hlásať Pravdu. Svätú omšu spolu s nami slávili aj veriaci farnosti. Po jej skončení sme mali v novom pastoračnom centre „posedenie pri stole“, na ktorom bola pizza, koláčiky a dobrý radler. K stolu prijali pozvanie aj náš pán farár František Reguly a pán diakon.

Naša oslavná vlna síce časom klesá, no vezieme sa na nej ďalej v prežívaní ďalších momentov osláv, ktoré zdieľame s celou dominikánskou rodinou.

Sr. Daniela a dominikánska rodina z Tvrdošína

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...