Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. (Lk 9, 62)

29. sep. 2019 | Články, Zosnulé sestry

„Ja som položila ruku na pluh, nechcem sa späť obzerať, ale niesť svoj každodenný kríž a kráčať za Ježišom“ – toto osobné vyznanie vo svojom živote denne napĺňala sr. M. Zita Helena Zuberová, ktorá dňa 24. septembra 2019 vo veku nedožitých 79-tich  rokov života opustila spoločenstvo sestier dominikánok. Narodila sa 27. novembra 1940 v Chlebniciach pri Dolnom Kubíne ako druhá z piatich detí. Dňa 12. mája 1969 vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Petrovanoch, kde 11. októbra 1970 zložila prvé sľuby a 13. septembra 1975 doživotné sľuby. Počas rokov 1969 – 1978 pracovala sr. M. Zita v Domove sociálnej starostlivosti MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch, kde sa s láskou starala o ľudí s rôznym postihnutím. V nasledujúcich rokoch 1978 – 1997 pracovala v zdravotníckych zariadeniach v Ružomberku, Bratislave a v Dunajskej Lužnej. V roku 1996 jej bola zverená formácia kandidátok v Dunajskej Lužnej a v rokoch 1998 až 2000 formácia sestier junioriek pôsobiacich v Prešove a v Petrovanoch. Počas ďalších 14 rokov žila sr. M. Zita ako dôchodkyňa v Dome sv. Michala, archanjela, v Šarišských Michaľanoch, kde sa s láskou venovala starším a opusteným ľuďom, ktorých povzbudzovala milým slovom a ich potreby vkladala denne do svojich modlitieb. Dňa 1. júla 2014 bola sr. M. Zita asignovaná do Konventu bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde ochotne vypomáhala pri rôznych domácich prácach a takmer do konca svojho života sa obetavo venovala chorým spolusestrám.

Sr. M. Zita bola pre nás vzorom v horlivej modlitbe a veľkodušnej službe. Vo svojich modlitbách a obetách pamätala na potreby Cirkvi doma i vo svete, zvlášť na rodiny, mládež a duše, ktoré to najviac potrebujú, ako aj na dominikánsku rehoľu, kongregáciu a príbuzných. Nech odpočíva v pokoji!

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...