Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. (Lk 9, 62)

„Ja som položila ruku na pluh, nechcem sa späť obzerať, ale niesť svoj každodenný kríž a kráčať za Ježišom“ – toto osobné vyznanie vo svojom živote denne napĺňala sr. M. Zita Helena Zuberová, ktorá dňa 24. septembra 2019 vo veku nedožitých 79-tich  rokov života opustila spoločenstvo sestier dominikánok. Narodila sa 27. novembra 1940 v Chlebniciach pri Dolnom Kubíne ako druhá z piatich detí. Dňa 12. mája 1969 vstúpila do kandidatúry sestier dominikánok v Petrovanoch, kde 11. októbra 1970 zložila prvé sľuby a 13. septembra 1975 doživotné sľuby. Počas rokov 1969 – 1978 pracovala sr. M. Zita v Domove sociálnej starostlivosti MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch, kde sa s láskou starala o ľudí s rôznym postihnutím. V nasledujúcich rokoch 1978 – 1997 pracovala v zdravotníckych zariadeniach v Ružomberku, Bratislave a v Dunajskej Lužnej. V roku 1996 jej bola zverená formácia kandidátok v Dunajskej Lužnej a v rokoch 1998 až 2000 formácia sestier junioriek pôsobiacich v Prešove a v Petrovanoch. Počas ďalších 14 rokov žila sr. M. Zita ako dôchodkyňa v Dome sv. Michala, archanjela, v Šarišských Michaľanoch, kde sa s láskou venovala starším a opusteným ľuďom, ktorých povzbudzovala milým slovom a ich potreby vkladala denne do svojich modlitieb. Dňa 1. júla 2014 bola sr. M. Zita asignovaná do Konventu bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, kde ochotne vypomáhala pri rôznych domácich prácach a takmer do konca svojho života sa obetavo venovala chorým spolusestrám.

Sr. M. Zita bola pre nás vzorom v horlivej modlitbe a veľkodušnej službe. Vo svojich modlitbách a obetách pamätala na potreby Cirkvi doma i vo svete, zvlášť na rodiny, mládež a duše, ktoré to najviac potrebujú, ako aj na dominikánsku rehoľu, kongregáciu a príbuzných. Nech odpočíva v pokoji!

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes