Keď teraz znamená navždy

27. nov. 2021 | Články, Zamyslenia

Kto z nás nemá rád adventné obdobie. Táto radosť možno čiastočne súvisí s očakávaním Vianoc, ktoré si pamätáme z detstva. Radosť z nájdenia skrytých vianočných darčekov, sladká chuť medovníkov, ktoré čakajú na svoj čas, vôňa vianočného borovicového stromčeka, ktorý nám Ježiško priniesol počas nášho nočného detského spánku. S prichádzajúcou dospelosťou sa advent stal časom intenzívnej prípravy na vianočné obdobie a akéhosi vnútorného napätia, či stihneme pripraviť všetko potrebné. V tomto predsviatočnom napätí však dúfame, že dokážeme zísť aj do skutočnej hĺbky adventu.

Život človeka je poznačený neustálym čakaním. Na niečo, na niekoho, kým niečo skončí, kým niečo začne. Myslíme si, že až vtedy budeme skutočne žiť. Posledné dva roky žijeme v úzkostnom očakávaní ústupu a skončenia pandémie. Prišla ako temnota do našich životov, jedna z viacerých, ktoré sprevádzajú život človeka. Napriek tomu slová evanjelistu nás povzbudzujú:  „Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie.“  Ak sme Ježišovými  učeníkmi, potrebujeme schopnosť vidieť prichádzajúce Svetlo, ktoré sa stalo Telom a zostáva navždy medzi nami. Potrebujeme žiť teraz, nie potom. Potrebujeme vidieť neviditeľné Svetlo, ktoré rozptýli všetky naše temnoty a pomýlenia. Vpustiť ho do nášho života a žiť s Ním. Aby potom, keď príde na konci dejín, nás neprekvapilo, ale aby sme dokázali pred Ním stáť vzpriamene a so zdvihnutou hlavou.

Preto bdejme, buďme pozorní na všetko vonkajšie, čo nás odpútava od života v prítomnosti. Nevadí, že niekedy „slabšie vidíme“ a niekedy k nám vstúpi tma, lebo Svetlo je dostatočne silné, aby ju rozptýlilo. A počas rorátnej sv. omše s radosťou spievajme „Roste, nebesá, z výsosti, z oblakov prš Spravodlivého. Otvor sa zem a zroď Spasiteľa.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...