Júnové výnimočné dni z poza hraníc

9. júl. 2021 | Aktuality, Články

Deň a noc v kláštore

Aaaa, to neboli 12 apoštoli, ale 12 detí a mladých, ktorí prišli v stredu 9. júna 2021 do kláštora sestier dominikánok v Mukačeve. Podujatie zorganizovala sestra Lýdia. Sv. omša, adorácia a katechézy boli popretkávané spevom a modlitbami do neskorých nočných hodín. Súčasťou stretnutia bolo aj záhradné nočné kino, kde bol účastníkom premietnutý film s názvom: „ТИ ОСОБЕННЫЙ“ /Si výnimočný/. Napriek krátkemu spánku sa deti a mladí vrátili do svojich domov plní emócii a posilnení na duchu. Boli odhodlaní stať sa skutočnými apoštolmi Ježiša a uplatniť v živote všetko, čo im bolo darované na tomto stretnutí.

Prvé sväté prijímanie

Ďalšia krásna udalosť sa uskutočnila 20. júna 2021 v Mukačevskej katedrále. Trinásť detí pristúpilo v tento výnimočný deň po prvýkrát k sv. prijímaniu. Sviatosť zmierenia, ktorú deti prijali pred prvým prijatím Eucharistie, sa tiež zapísala do ich jemného srdca. Deti najprv pálili hriechy v malej nádobe ukrytej v srdci pod obrazom Božieho Milosrdenstva. Potom si všetci zapálili svoju sviecu od Paškála. A tak 13 veľkých sviec horelo pred Božím Milosrdenstvom ako znak vďaky za veľký dar odpustenia hriechov. Títo malí „svedkovia viery“, ktorých na prijatie sviatosti pripravila sr. Lýdia OP, prijali Pána Ježiša za hojnej účasti príbuzných a veriacich Mukačeva.

Výstup na horu Plyšku

Na Ukrajine už majú mesiac prázdnin. A tak sr. Lýdia zorganizovala vystúp na horu Plyšku s malou skupinkou detí a spolu s kňazom Eugenom a bohoslovcom Slávikom. Počas sv. omše na horách mali možnosť vidieť sviatostného Ježiša v rukách kňaza a súčasne vidieť aj krásne hory, planinu a stromy, kolíšuce sa vo vánku. Spev vďaky po sv. prijímaní sa vznášal vo vzduchu a bolo ho počuť široko-ďaleko.

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...