Júnové výnimočné dni z poza hraníc

Deň a noc v kláštore

Aaaa, to neboli 12 apoštoli, ale 12 detí a mladých, ktorí prišli v stredu 9. júna 2021 do kláštora sestier dominikánok v Mukačeve. Podujatie zorganizovala sestra Lýdia. Sv. omša, adorácia a katechézy boli popretkávané spevom a modlitbami do neskorých nočných hodín. Súčasťou stretnutia bolo aj záhradné nočné kino, kde bol účastníkom premietnutý film s názvom: „ТИ ОСОБЕННЫЙ“ /Si výnimočný/. Napriek krátkemu spánku sa deti a mladí vrátili do svojich domov plní emócii a posilnení na duchu. Boli odhodlaní stať sa skutočnými apoštolmi Ježiša a uplatniť v živote všetko, čo im bolo darované na tomto stretnutí.

Prvé sväté prijímanie

Ďalšia krásna udalosť sa uskutočnila 20. júna 2021 v Mukačevskej katedrále. Trinásť detí pristúpilo v tento výnimočný deň po prvýkrát k sv. prijímaniu. Sviatosť zmierenia, ktorú deti prijali pred prvým prijatím Eucharistie, sa tiež zapísala do ich jemného srdca. Deti najprv pálili hriechy v malej nádobe ukrytej v srdci pod obrazom Božieho Milosrdenstva. Potom si všetci zapálili svoju sviecu od Paškála. A tak 13 veľkých sviec horelo pred Božím Milosrdenstvom ako znak vďaky za veľký dar odpustenia hriechov. Títo malí „svedkovia viery“, ktorých na prijatie sviatosti pripravila sr. Lýdia OP, prijali Pána Ježiša za hojnej účasti príbuzných a veriacich Mukačeva.

Výstup na horu Plyšku

Na Ukrajine už majú mesiac prázdnin. A tak sr. Lýdia zorganizovala vystúp na horu Plyšku s malou skupinkou detí a spolu s kňazom Eugenom a bohoslovcom Slávikom. Počas sv. omše na horách mali možnosť vidieť sviatostného Ježiša v rukách kňaza a súčasne vidieť aj krásne hory, planinu a stromy, kolíšuce sa vo vánku. Spev vďaky po sv. prijímaní sa vznášal vo vzduchu a bolo ho počuť široko-ďaleko.

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes