Je čas šíriť lásku k Pravde

18. jún. 2023 | Aktuality, Články

V  prostredí kňazského seminára v Badíne sa v dňoch 9. až 11. júna uskutočnil víkend sestier, zamestnancov našich škôl a zariadení a ich rodinných príslušníkov. Toto podujatie s názvom Láska k Pravde obsahovalo viacero kľúčových aspektov. Okrem svätých omší a spoločnej liturgie hodín, to boli dve prednášky k danej téme:  Láska k Pravde v živote sv. Dominika(sestra Justína OP)  a  Láska k Pravde v dominikánskej tradícii a odkaz pre súčasnosť (brat Damián OP). 

Veľkou hodnotou pre zúčastnených bola i prehliadka neďalekého zámku v Slovenskej Ľupči, dodnes vydávajúceho svedectvo vernosti rehoľných sestier internovaných do  schátralých priestorov v 50-tych rokoch minulého storočia. Záverečný alternatívny výlet a prehliadka pamätníka SNP priamo v Banskej Bystrici svojim dielom tiež prispel k presvedčeniu dôležitosti potreby včleniť žitú lásku k Pravde do osobnej identity. 

O tom, aké vzácne je bohatstvo obsiahnuté v prirodzenej i nadprirodzenej Pravde nám hovorí aj svedectvo  jednej z účastníčok tohto podujatia „zaujalo ma ako brat Damián štrukturoval svoju prednášku. V ôsmich krokoch sa dotkol prítomnosti lásky k Pravde v dominikánskej tradícii. Keď prešiel cez prvé dva kroky, veľmi jasne mi v „duši/mysli“ zaznelo slovo „MILUJ!“. V momente som si ho zapísala medzi poznámky z prednášky a stekali mi slzy po tvári. Počas ďalších krokov prednášky sa aj brat  Damián dopracoval k záveru, že poznanie nemá byť samoúčelné – len samo pre seba, ak neslúži blížnemu. Láska je najpodstatnejšia. Tiež som pochopila, že som bola vo fáze života, keď bolo pre mňa dôležité vedieť, že som milovaná, ale teraz je čas dávať lásku ďalej iným.“

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.