Je čas šíriť lásku k Pravde

V  prostredí kňazského seminára v Badíne sa v dňoch 9. až 11. júna uskutočnil víkend sestier, zamestnancov našich škôl a zariadení a ich rodinných príslušníkov. Toto podujatie s názvom Láska k Pravde obsahovalo viacero kľúčových aspektov. Okrem svätých omší a spoločnej liturgie hodín, to boli dve prednášky k danej téme:  Láska k Pravde v živote sv. Dominika(sestra Justína OP)  a  Láska k Pravde v dominikánskej tradícii a odkaz pre súčasnosť (brat Damián OP). 

Veľkou hodnotou pre zúčastnených bola i prehliadka neďalekého zámku v Slovenskej Ľupči, dodnes vydávajúceho svedectvo vernosti rehoľných sestier internovaných do  schátralých priestorov v 50-tych rokoch minulého storočia. Záverečný alternatívny výlet a prehliadka pamätníka SNP priamo v Banskej Bystrici svojim dielom tiež prispel k presvedčeniu dôležitosti potreby včleniť žitú lásku k Pravde do osobnej identity. 

O tom, aké vzácne je bohatstvo obsiahnuté v prirodzenej i nadprirodzenej Pravde nám hovorí aj svedectvo  jednej z účastníčok tohto podujatia „zaujalo ma ako brat Damián štrukturoval svoju prednášku. V ôsmich krokoch sa dotkol prítomnosti lásky k Pravde v dominikánskej tradícii. Keď prešiel cez prvé dva kroky, veľmi jasne mi v “duši/mysli” zaznelo slovo “MILUJ!”. V momente som si ho zapísala medzi poznámky z prednášky a stekali mi slzy po tvári. Počas ďalších krokov prednášky sa aj brat  Damián dopracoval k záveru, že poznanie nemá byť samoúčelné – len samo pre seba, ak neslúži blížnemu. Láska je najpodstatnejšia. Tiež som pochopila, že som bola vo fáze života, keď bolo pre mňa dôležité vedieť, že som milovaná, ale teraz je čas dávať lásku ďalej iným.”

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes