Je čas šíriť lásku k Pravde

18. jún. 2023 | Aktuality, Články

V  prostredí kňazského seminára v Badíne sa v dňoch 9. až 11. júna uskutočnil víkend sestier, zamestnancov našich škôl a zariadení a ich rodinných príslušníkov. Toto podujatie s názvom Láska k Pravde obsahovalo viacero kľúčových aspektov. Okrem svätých omší a spoločnej liturgie hodín, to boli dve prednášky k danej téme:  Láska k Pravde v živote sv. Dominika(sestra Justína OP)  a  Láska k Pravde v dominikánskej tradícii a odkaz pre súčasnosť (brat Damián OP). 

Veľkou hodnotou pre zúčastnených bola i prehliadka neďalekého zámku v Slovenskej Ľupči, dodnes vydávajúceho svedectvo vernosti rehoľných sestier internovaných do  schátralých priestorov v 50-tych rokoch minulého storočia. Záverečný alternatívny výlet a prehliadka pamätníka SNP priamo v Banskej Bystrici svojim dielom tiež prispel k presvedčeniu dôležitosti potreby včleniť žitú lásku k Pravde do osobnej identity. 

O tom, aké vzácne je bohatstvo obsiahnuté v prirodzenej i nadprirodzenej Pravde nám hovorí aj svedectvo  jednej z účastníčok tohto podujatia „zaujalo ma ako brat Damián štrukturoval svoju prednášku. V ôsmich krokoch sa dotkol prítomnosti lásky k Pravde v dominikánskej tradícii. Keď prešiel cez prvé dva kroky, veľmi jasne mi v „duši/mysli“ zaznelo slovo „MILUJ!“. V momente som si ho zapísala medzi poznámky z prednášky a stekali mi slzy po tvári. Počas ďalších krokov prednášky sa aj brat  Damián dopracoval k záveru, že poznanie nemá byť samoúčelné – len samo pre seba, ak neslúži blížnemu. Láska je najpodstatnejšia. Tiež som pochopila, že som bola vo fáze života, keď bolo pre mňa dôležité vedieť, že som milovaná, ale teraz je čas dávať lásku ďalej iným.“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...