“Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu…”

Počas januára slávili dominikánky v Dunajskej Lužnej dve vzácne jubileá.  Poďakovali za 90 rokov života sr. M. Moniky a 60 rokov sr. M. Tomislavy. Generálna predstavená, sr. M. Rajmunda, im poďakovala za ich odhodlanosť kráčať po ceste zasväteného života a za obetavú službu i disponovanosť v kongregácii. Slovami 40. žalmu  „Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj; a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná?“ im pripomenula Božiu dobrotu a pôsobenie v ich živote. Do ďalších rokov im popriala hojné Božie požehnanie, aby ich život bol naplnený radosťou, pokojom a nádejou.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes