Historický plameň sviečok nezhasína

20. mar. 2023 | Aktuality, Články

a na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa v uplynulých dňoch, počnúc 14. marcom 2023 nanovo rozhorel. Svedčí o tom vernisáž dokumentárnej fotovýstavy o udalosti, ktorá sa do novodobých dejín našej krajiny zapísala ako Bratislavský Veľký piatok. Vernisáž sa uskutočnila pod záštitou europoslankyne Miriam Lexmann v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Účastníkom vernisáže, medzi ktorými boli prítomní zástupcovia rehoľných spoločenstiev, manželských párov i študentov zo Slovenska, výstava pripomenula 35. výročie Sviečkovej manifestácie občanov za náboženské a ľudské práva v bývalom Československu. Bol to práve európsky parlament, ktorý v tom čase manifestujúcich vo svojej rezolúcii verejne podporil.

Našu kongregáciu v Štrasburgu zastupovali sr. Alberta a Romana. „Otvoreniu výstavy predchádzali dve milé stretnutia s našou hostiteľkou“, spomínajú sestry. „V predvečer návštevy parlamentu počas spoločnej večere bol vytvorený priestor pre zdieľanie našich osobných skúseností z priamej účasti na manifestácii. V nasledujúci deň sme mali možnosť priamo na pôde európskeho parlamentu oboznámiť sa s činnosťou tejto inštitúcie, s agendou p. Lexmann i s otázkami, ktoré vo svojej profesii považuje za najdôležitejšie.“ 

„V súčasných dňoch,  keď si pripomíname tento veľký krok našich dejín, rozpoznávame nadčasový apel tejto udalosti. Apel ostražitosti voči spoločenskej klíme, kedy je nanovo potrebné chrániť a pripomínať si hodnotu vnútornej slobody i schopnosť včas rozpoznať  náznaky  totality a rôznorodej manipulácie“, zdôraznila pri otvorení výstavy p. Lexmann.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...