Historický plameň sviečok nezhasína

20. mar. 2023 | Aktuality, Články

a na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa v uplynulých dňoch, počnúc 14. marcom 2023 nanovo rozhorel. Svedčí o tom vernisáž dokumentárnej fotovýstavy o udalosti, ktorá sa do novodobých dejín našej krajiny zapísala ako Bratislavský Veľký piatok. Vernisáž sa uskutočnila pod záštitou europoslankyne Miriam Lexmann v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Účastníkom vernisáže, medzi ktorými boli prítomní zástupcovia rehoľných spoločenstiev, manželských párov i študentov zo Slovenska, výstava pripomenula 35. výročie Sviečkovej manifestácie občanov za náboženské a ľudské práva v bývalom Československu. Bol to práve európsky parlament, ktorý v tom čase manifestujúcich vo svojej rezolúcii verejne podporil.

Našu kongregáciu v Štrasburgu zastupovali sr. Alberta a Romana. „Otvoreniu výstavy predchádzali dve milé stretnutia s našou hostiteľkou“, spomínajú sestry. „V predvečer návštevy parlamentu počas spoločnej večere bol vytvorený priestor pre zdieľanie našich osobných skúseností z priamej účasti na manifestácii. V nasledujúci deň sme mali možnosť priamo na pôde európskeho parlamentu oboznámiť sa s činnosťou tejto inštitúcie, s agendou p. Lexmann i s otázkami, ktoré vo svojej profesii považuje za najdôležitejšie.“ 

„V súčasných dňoch,  keď si pripomíname tento veľký krok našich dejín, rozpoznávame nadčasový apel tejto udalosti. Apel ostražitosti voči spoločenskej klíme, kedy je nanovo potrebné chrániť a pripomínať si hodnotu vnútornej slobody i schopnosť včas rozpoznať  náznaky  totality a rôznorodej manipulácie“, zdôraznila pri otvorení výstavy p. Lexmann.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...