Dopočuli sa o ňom aj v Petrovanoch

Pier Giorgio Frassati bol neznámy, napriek tomu sa s ním stretlo mnoho detí. Počas letného tábora v prvom prázdninovom týždni ich tento veselý mladík sprevádzal programom.
Jeho nákazlivá radosť sa zobrazila v tanci pod Spišským hradom, na diskotéke, či pri skákaní na trampolínach. Aby sa deň vydaril, animátori každé ráno spevom a tancom prebúdzali deti k radosti. Putovanie smerom k výšinám, ktoré bolo pre Pier Giorgia cieľom jeho duchovného aj fyzického úsilia, sa počas týchto dní symbolicky naplnilo malými výstupmi detí do okolitej prírody a zamysleniami nad črtami jeho svätosti.
Vďaka organizátorom a animátorom z farnosti Petrovany si 93 detí odnáša z tábora veľa zážitkov.

« z 2 »
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes