Sr. Lýdia a diecézna charita v Mukačeve ďakujú za pomoc zo Slovenska

12. mar. 2022 | Aktuality, Články

Dňa 10. marca 2022 sa posádka z Petrovian vybrala na dodávke do Mukačeva. Už niekoľko dní pred tým sa zbierali trvanlivé potraviny, drogéria a finančné prostriedky v obciach Petrovany, Bystré, Hermanovce a aj Dunajská Lužná.

Dobrovoľníčky a dobrovoľníci z Petrovian balili a deň pred odchodom naložili plné auto múky, cestovín, cukru, mlieka, zemiakov, obväzového materiálu, drogérie i šatstva pre deti, paplónov, diek, matracov, spacákov a iných potrebných vecí. Ich váha presahovala dve tony.

Posádka plná očakávania prišla na ukrajinské hranice a zhruba po dvoch hodinách kontrol prešla na druhú stranu. Suché trávy a holé stromy okolo deravých ciest umocňovali pochmúrnosť a ťažobu vojnovej situácie krajiny.

Po príchode do Mukačeva, kláštora sestier dominikánok, bolo auto rýchlo vyložené ukrajinskými deťmi a mladými, ktorí sa prišli pomodliť krížovú cestu za svoju krajinu a ľuďmi, ktorí našli v kláštore útočište. Sr. Lýdia spolu so zamestnancami Mukačevskej charity sv. Martina rozdelia dovezený tovar i finančné prostriedky v nasledujúcich dňoch ľuďom, ktorí prišli do Mukačeva a jeho okolia z miest, kde sa bojuje i inštitúciám, ktoré sa o nich starajú.

Sr. Lýdia a predstavení diecéznej charity v Mukačeve ďakujú za materiálnu pomoc i za modlitby, ktoré sa spájajú s ich modlitbami za pokoj na Ukrajine. Veria, že ich služba lásky i každý dobrý skutok je najlepšou zbraňou proti zlu, ktoré sa snaží o svoje víťazstvo.

 

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...