Sr. Lýdia a diecézna charita v Mukačeve ďakujú za pomoc zo Slovenska

12. mar. 2022 | Aktuality, Články

Dňa 10. marca 2022 sa posádka z Petrovian vybrala na dodávke do Mukačeva. Už niekoľko dní pred tým sa zbierali trvanlivé potraviny, drogéria a finančné prostriedky v obciach Petrovany, Bystré, Hermanovce a aj Dunajská Lužná.

Dobrovoľníčky a dobrovoľníci z Petrovian balili a deň pred odchodom naložili plné auto múky, cestovín, cukru, mlieka, zemiakov, obväzového materiálu, drogérie i šatstva pre deti, paplónov, diek, matracov, spacákov a iných potrebných vecí. Ich váha presahovala dve tony.

Posádka plná očakávania prišla na ukrajinské hranice a zhruba po dvoch hodinách kontrol prešla na druhú stranu. Suché trávy a holé stromy okolo deravých ciest umocňovali pochmúrnosť a ťažobu vojnovej situácie krajiny.

Po príchode do Mukačeva, kláštora sestier dominikánok, bolo auto rýchlo vyložené ukrajinskými deťmi a mladými, ktorí sa prišli pomodliť krížovú cestu za svoju krajinu a ľuďmi, ktorí našli v kláštore útočište. Sr. Lýdia spolu so zamestnancami Mukačevskej charity sv. Martina rozdelia dovezený tovar i finančné prostriedky v nasledujúcich dňoch ľuďom, ktorí prišli do Mukačeva a jeho okolia z miest, kde sa bojuje i inštitúciám, ktoré sa o nich starajú.

Sr. Lýdia a predstavení diecéznej charity v Mukačeve ďakujú za materiálnu pomoc i za modlitby, ktoré sa spájajú s ich modlitbami za pokoj na Ukrajine. Veria, že ich služba lásky i každý dobrý skutok je najlepšou zbraňou proti zlu, ktoré sa snaží o svoje víťazstvo.

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...