Dominikáni a dominikánky medzi vysokoškolákmi v Ružomberku

15. mar. 2017 | Články

Božie volanie a odpoveď človeka. To bola téma, ktorá v dňoch 6. a 7. marca (pondelok a utorok) aj vďaka bratom dominikánom (Samuelovi a Alanovi) a sestrám dominikánkam (Daniele a Adriáne) rezonovala v Univerzitnom Pastoračnom centre (UPaC) Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Túto tému ako prvý načal brat Samuel počas pondelňajšej vysokoškolskej svätej omši v jezuitskom Kostole Povýšenia sv. Kríža. V utorok v nej pokračoval brat Alan počas slávenia eucharistie v kaplnke sv. Alberta už priamo v priestoroch ružomberského univerzitného centra. A napokon sestra Daniela ju zavŕšila svojou prednáškou v priestoroch univerzitnej knižnice. Jej prednáška bola spestrená svedectvami br. Samuela a Alana a sr. Adriány o tom, ako ich Boh povolal do dominikánskej rehole.

Veľká vďaka patrí kňazom UPaC a taktiež všetkým (duchom) mladým, za ich pohostinnosť a starostlivosť.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...