Dominikáni a dominikánky medzi vysokoškolákmi v Ružomberku

Božie volanie a odpoveď človeka. To bola téma, ktorá v dňoch 6. a 7. marca (pondelok a utorok) aj vďaka bratom dominikánom (Samuelovi a Alanovi) a sestrám dominikánkam (Daniele a Adriáne) rezonovala v Univerzitnom Pastoračnom centre (UPaC) Jána Vojtaššáka v Ružomberku.

Túto tému ako prvý načal brat Samuel počas pondelňajšej vysokoškolskej svätej omši v jezuitskom Kostole Povýšenia sv. Kríža. V utorok v nej pokračoval brat Alan počas slávenia eucharistie v kaplnke sv. Alberta už priamo v priestoroch ružomberského univerzitného centra. A napokon sestra Daniela ju zavŕšila svojou prednáškou v priestoroch univerzitnej knižnice. Jej prednáška bola spestrená svedectvami br. Samuela a Alana a sr. Adriány o tom, ako ich Boh povolal do dominikánskej rehole.

Veľká vďaka patrí kňazom UPaC a taktiež všetkým (duchom) mladým, za ich pohostinnosť a starostlivosť.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes