Čaro svätého Dominika

27. sep. 2021 | Aktuality, Články

Sestry dominikánky pôsobiace na Orave spolu s celou dominikánskou rodinou mohli stráviť s relikviou sv. Dominika čas slávenia sv. omše, spoločných modlitieb a bdenia. Sr. Daniela Promčáková OP sa o tej to skúsenosti vyjadrila slovami: “Počas môjho postulátu (je to už 30 rokov) som sa stretla s kňazom spišskej diecézy, ktorý neskôr prednášal Nový zákon na Teologickej fakulte a bol prvým riaditeľom KBD Mons. Jánom Mágom. V tom čase bol farárom v Kežmarku. Keď som mu povedala, že chcem svoj život zasvätiť Bohu v dominikánskej kongregácii, povedal mi: „A čo, že Ti tak učaroval svätý Dominik?“ Otázka ma zaskočila, lebo informácie o zakladateľovi kazateľského rádu som mala chabé a získavala som ich veľmi pomaly. Počas nočného bdenia v Tvrdošíne, bezprostredne pred relikviou svätého Dominika sa mi táto otázka vynorila v mysli. Áno. Dnes môžem povedať: „Učaroval mi. Svojou nehou, citlivosťou, súcitom a celou osobnosťou i životom aký žil.“ Do tvrdošínskeho kostola k nemu počas noci prichádzali mnohí: starí, mladí, rehoľníci, rodiny i deti aby si ho uctili a prosili ho o príhovor. Ja, ďakujem za vzácnu príležitosť uvedomiť si jeho blízkosť, moju identitu dominikánky a ďalej kráčať v jeho šľapajach za naším Bohom a tiež za možnosť mu skromne no intenzívne pripomenúť: „Splň, Otče, čo si sľúbil a pomáhaj nám…“

« z 2 »

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...