Aké sú otázky dnešných ľudí?

11. jan. 2022 | Aktuality, Články

Mladšie dominikánky z Európy sa na pravidelnom medzinárodnom stretnutí napriek pandemickej situácii stretli aj tento rok v online priestore. Program sa počas víkendu 7. – 9. januára venoval téme Kázanie sestier dominikánok v dnešnej dobe.

Spoločne sme sa vďaka trom rečníkom: fr. Felicisímo Martínez OP, sr. Kerstin-Marie Berretz OP a sr. Hedvig Deák OP zamýšľali nad hodnotou dominikánskej tradície aj pre tento svet, čo znamená byť sestrou kazateľkou a ako žiť svoje zasvätenie. Stretli sme sa približne 50 sestier z viac ako 10 krajín.

Prednášky boli dopĺňané diskusiou v jazykových skupinách a následným spoločným zdieľaním. Navzájom sme sa povzbudili, ako byť autentickými kazateľkami, hlásateľkami Evanjelia v dnešnej dobe a ako čerpajúc z hodnôt dominikánskej tradície odpovedať na otázky, ktoré si kladú ľudia dnešnej doby.

sr. Damiána OP, sr. Adriána OP, sr. Dominika OP a sr. Terézia OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...