Aké sú otázky dnešných ľudí?

11. jan. 2022 | Aktuality, Články

Mladšie dominikánky z Európy sa na pravidelnom medzinárodnom stretnutí napriek pandemickej situácii stretli aj tento rok v online priestore. Program sa počas víkendu 7. – 9. januára venoval téme Kázanie sestier dominikánok v dnešnej dobe.

Spoločne sme sa vďaka trom rečníkom: fr. Felicisímo Martínez OP, sr. Kerstin-Marie Berretz OP a sr. Hedvig Deák OP zamýšľali nad hodnotou dominikánskej tradície aj pre tento svet, čo znamená byť sestrou kazateľkou a ako žiť svoje zasvätenie. Stretli sme sa približne 50 sestier z viac ako 10 krajín.

Prednášky boli dopĺňané diskusiou v jazykových skupinách a následným spoločným zdieľaním. Navzájom sme sa povzbudili, ako byť autentickými kazateľkami, hlásateľkami Evanjelia v dnešnej dobe a ako čerpajúc z hodnôt dominikánskej tradície odpovedať na otázky, ktoré si kladú ľudia dnešnej doby.

sr. Damiána OP, sr. Adriána OP, sr. Dominika OP a sr. Terézia OP

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...