Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú

23. feb. 2023 | Aktuality, Články

Sestry dominikánky sa po celý rok 2022 pripravovali na stavbu nového kláštora v Petrovanoch. V novembri odstránili z pozemku, na ktorom má stáť nová budova, kotolňu a v januári, ako náhle to dovolilo počasie, sa začali kopať základy.

V sobotu 18. februára 2023 – po sv. omši o. František Smelý požehnal stavbu. V texte požehnania zazneli aj slová: Všemohúci Bože a Otec milosrdenstva, ty si skrze svojho Syna všetko stvoril a ustanovil si ho za pevný základ svojho kráľovstva, daj prosíme, aby toto dielo, na ktoré sa podujímame na slávu tvojho mena a na náš prospech, darom tvojej večnej múdrosti zo dňa na deň rástlo a aby sa vo svojom čase šťastne zavŕšilo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sestry prosia o modlitby, aby sa Božie a ich dielo v pokoji dokončilo a aby napomáhalo ich poslaniu ohlasovania hodnoty a dôstojnosti človeka – Božieho dieťaťa od narodenia až po prirodzenú smrť.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.