Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú

23. feb. 2023 | Aktuality, Články

Sestry dominikánky sa po celý rok 2022 pripravovali na stavbu nového kláštora v Petrovanoch. V novembri odstránili z pozemku, na ktorom má stáť nová budova, kotolňu a v januári, ako náhle to dovolilo počasie, sa začali kopať základy.

V sobotu 18. februára 2023 – po sv. omši o. František Smelý požehnal stavbu. V texte požehnania zazneli aj slová: Všemohúci Bože a Otec milosrdenstva, ty si skrze svojho Syna všetko stvoril a ustanovil si ho za pevný základ svojho kráľovstva, daj prosíme, aby toto dielo, na ktoré sa podujímame na slávu tvojho mena a na náš prospech, darom tvojej večnej múdrosti zo dňa na deň rástlo a aby sa vo svojom čase šťastne zavŕšilo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sestry prosia o modlitby, aby sa Božie a ich dielo v pokoji dokončilo a aby napomáhalo ich poslaniu ohlasovania hodnoty a dôstojnosti človeka – Božieho dieťaťa od narodenia až po prirodzenú smrť.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...