Aby sme sa vrátili sa prameňom

10. júl. 2023 | Aktuality, Články

Liturgické čítania 14. nedele cez rok dali svetlo na cestu pre sestry dominikánky, ktoré v tento deň začali svoje IV. generálne zhromaždenie v Košiciach. Do významu textov ich uviedol počas úvodnej sv. omše v Kostole Krista Kráľa dominikán Patrik Vnučko OP. Niekoľko hodín strávili sestry v tichu adorácie a v modlitbe. Dopriali si tak dostatočný priestor pre rozjímanie nad darovaným Slovom. Sr. Júlia Iskrová OP pomohla ešte viac delegátkam zhromaždenia preniknúť do tajomstva poznania Boha-Lásky, ktoré je umožnené len maličkým. Po tomto občerstvení v prameni Božieho slova môžu rehoľníčky zhromaždené v Košiciach odštartovať práce prehodnotenia kongregačného plánu za obdobie 2020-2023 a ďalšie plánovanie. Budú pritom vychádzať z XIII. Generálnej kapituly, ktorá sa niesla v myšlienke: „Už nekážem ja, ale káže vo mne Kristus“. V závere IV. generálneho zhromaždenia Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy oslávi 80 rokov od svojho vzniku. Je to istým spôsobom tiež návrat k prameňu vlastnej histórie, kde bola silná túžba zakladateliek kráčať po stopách sv. Dominika.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...