Aby sa Máriino „áno“ stalo aj našim „áno“

Dnes si pripomíname slávnosť Zvestovania Pána. Anjel zvestoval Márii, že do jej života vstúpi zvláštnym spôsobom Boh. Na túto chvíľu ju Boh pripravil už dávno predtým, ako sa narodila.  Od nej žiada “iba“ súhlas. Všetko je pripravené a zrežírované od stvorenia sveta.  V tejto chvíli žiada od nej zanechať svoje plány a predstavy bez toho, aby vedela, čo bude nasledovať. Má prijať Boží plán s jej životom. Pozerať Božími očami na svoj život a na životy druhých. Vydať sa na cestu každodenného „áno“ až ku krížu, kde ako keby všetko strácalo zmysel…, k hrobu, kde sa zdá že je všetko pochované…

Aj my sme ako Mária zanechali svoje plány a odpovedali Bohu na jeho zvestovanie Slova pre náš život. Tak ako sa  Boh stal závislým v malom dieťati na svojej matke, tak sa  stáva závislým aj na nás, na našom prijatí do vlastných životov.

Aj nás si Boh ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske (porov. Ef 1,4). Daroval nám život, a v ňom má miesto a čas aj zvestovanie, ktoré Boh pripravil pre náš konkrétny život.

Každé skutočne prijaté vtelenie Slova do našich životov končí smrťou starého človeka. „Lebo živé je Božie Slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč: preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca“ (Hebr 4,12).  Usvedčuje nás, ale v prvom rade nám prináša slobodu, ktorú nám Kristus vydobyl smrťou na kríži. Slobodu v tom, že aj my ako Mária ho môžeme prijať, hoci nie sme plní milosti, lebo Slovo neváha vstúpiť do nasej biedy, temnoty a chaosu. Od nás žiada iba súhlas. Ak chceme nasledovať Máriu, dovoľme Bohu vteliť sa do každého dňa, ktorý ešte máme pred sebou, a zažijeme dobrodružstvo s Bohom.  Podľa príkladu vteleného Slova  vstúpme  do tohto zraneného sveta a vydajme sa do rúk bratov a sestier, ktorí nás potrebujú.

Mária  sa stala prvou učeníčkou vteleného Slova. Priniesla Slovo medzi ľudí, starala sa oň s láskou a všetko, čo od neho počula, zachovávala vo svojom srdci.  Boh oslovil Máriu skrze anjela, a ona na toto volanie odpovedala. Mária prvá ohlasovala svojím životom vtelené Slovo.

Nielen brat a sestra sv. Dominika, ale všetci sa máme stať svedkami  a ohlasovateľmi Božieho slova vo svete. Každý na svojej ceste  a v svojej spiritualite. Všetci sme predsa povolaní ísť a kázať svojím životom, že sme uverili tomu, ktorý splnil všetko, čo povedal.

Sr. M. Sávia OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes