Aby ľudia mali nádej v čase vojny

23. feb. 2023 | Aktuality, Články

Dňa 24. februára 2022 celým svetom otriasla hrozná správa o vojenskom útoku na Ukrajinu. Ľudia z tejto krásnej krajiny začali utekať do bezpečia. Hľadali útočište v rôznych krajinách a na rôznych miestach. Časť z nich našla prístrešie aj v komunitách sestier dominikánok v Košiciach, v Petrovanoch a v Dunajskej Lužnej a niektorí sa zastavili v dome sestier na Zakarpatí v Mukačeve. Sestry otvorili okrem svojich kláštorov aj svoje zariadenia – škôlky a školu, aby v nich privítali ukrajinské deti a pomohli im čo najviac sa začleniť do spoločenstiev detí a mládeže.

Pre komunity sestier bola a je prítomnosť odídencov veľkým darom. Niečo sa v sestrách začalo meniť, prebúdzať a vzájomné vzťahy nadobúdali nové dimenzie. Krása a čistota prejavov malých detí  bola opätovaná milou starostlivosťou a radostným úsmevom.

No nie všetci ľudia z Ukrajiny mali možnosť odísť a to z rôznych dôvodov. Zo začiatku sa na celom svete zdvihla obrovská vlna solidárnosti a na ťažko skúšanú krajinu prúdili autá a kamióny humanitárnej pomoci. A zapojilo sa aj mnoho ľudí zo Slovenska a niektorí pomáhali sestrám zbierať potraviny, oblečenie, obuv, deky a aj financie na zabezpečenie obväzového materiálu, lekárničiek, plienok pre deti. Potreba pomoci je stále aktuálna a teraz možno viac, ako na začiatku vojny. Na Slovensko – ukrajinských hraniciach je už málo áut s humanitárnou pomocou.

Kongregácia sestier spolupracuje na Ukrajine s rôznymi charitatívnymi a dobrovoľníckymi centrami. Vozí pomoc do Mukačeva a odtiaľ pomáha distribuovať veci do nemocníc a do postihnutých miest a dedín na východe Ukrajiny.

Čo však zmôže také malé spoločenstvo, keď je napadnutá krajina taká obrovská a potreby ľudí sú také veľké?

Modlitby a obety sestier za pokoj na Ukrajine sa spájajú s modlitbami a obetami mnohých ľudí na celom svete. Sestry veria, že ich modlitby budú vypočuté a že vytúžený pokoj príde aj cez verné uskutočňovanie slov proroka Izaiáša o pôste, ktorý si vyvolil Pán: „Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.(…) Tvoj národ znova postaví dávne rumoviská, stavať budeš na základoch dávnych pokolení a budú ťa volať opravovateľom ruín a obnovovateľom ulíc, aby sa v nich dalo bývať.“

Sestry veria, že Boh pomôže skrze ľudí doručiť materiálnu pomoc tým, čo to najviac potrebujú – lekárom led -svetlá, aby mohli ošetriť chorých, potraviny hladným, teplé vetrovky, ponožky, rukavice a čiapky zasa uzimeným…

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.