Aby ľudia mali nádej v čase vojny

23. feb. 2023 | Aktuality, Články

Dňa 24. februára 2022 celým svetom otriasla hrozná správa o vojenskom útoku na Ukrajinu. Ľudia z tejto krásnej krajiny začali utekať do bezpečia. Hľadali útočište v rôznych krajinách a na rôznych miestach. Časť z nich našla prístrešie aj v komunitách sestier dominikánok v Košiciach, v Petrovanoch a v Dunajskej Lužnej a niektorí sa zastavili v dome sestier na Zakarpatí v Mukačeve. Sestry otvorili okrem svojich kláštorov aj svoje zariadenia – škôlky a školu, aby v nich privítali ukrajinské deti a pomohli im čo najviac sa začleniť do spoločenstiev detí a mládeže.

Pre komunity sestier bola a je prítomnosť odídencov veľkým darom. Niečo sa v sestrách začalo meniť, prebúdzať a vzájomné vzťahy nadobúdali nové dimenzie. Krása a čistota prejavov malých detí  bola opätovaná milou starostlivosťou a radostným úsmevom.

No nie všetci ľudia z Ukrajiny mali možnosť odísť a to z rôznych dôvodov. Zo začiatku sa na celom svete zdvihla obrovská vlna solidárnosti a na ťažko skúšanú krajinu prúdili autá a kamióny humanitárnej pomoci. A zapojilo sa aj mnoho ľudí zo Slovenska a niektorí pomáhali sestrám zbierať potraviny, oblečenie, obuv, deky a aj financie na zabezpečenie obväzového materiálu, lekárničiek, plienok pre deti. Potreba pomoci je stále aktuálna a teraz možno viac, ako na začiatku vojny. Na Slovensko – ukrajinských hraniciach je už málo áut s humanitárnou pomocou.

Kongregácia sestier spolupracuje na Ukrajine s rôznymi charitatívnymi a dobrovoľníckymi centrami. Vozí pomoc do Mukačeva a odtiaľ pomáha distribuovať veci do nemocníc a do postihnutých miest a dedín na východe Ukrajiny.

Čo však zmôže také malé spoločenstvo, keď je napadnutá krajina taká obrovská a potreby ľudí sú také veľké?

Modlitby a obety sestier za pokoj na Ukrajine sa spájajú s modlitbami a obetami mnohých ľudí na celom svete. Sestry veria, že ich modlitby budú vypočuté a že vytúžený pokoj príde aj cez verné uskutočňovanie slov proroka Izaiáša o pôste, ktorý si vyvolil Pán: „Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.(…) Tvoj národ znova postaví dávne rumoviská, stavať budeš na základoch dávnych pokolení a budú ťa volať opravovateľom ruín a obnovovateľom ulíc, aby sa v nich dalo bývať.“

Sestry veria, že Boh pomôže skrze ľudí doručiť materiálnu pomoc tým, čo to najviac potrebujú – lekárom led -svetlá, aby mohli ošetriť chorých, potraviny hladným, teplé vetrovky, ponožky, rukavice a čiapky zasa uzimeným…

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...