Aby ľudia mali nádej v čase vojny

23. feb. 2023 | Aktuality, Články

Dňa 24. februára 2022 celým svetom otriasla hrozná správa o vojenskom útoku na Ukrajinu. Ľudia z tejto krásnej krajiny začali utekať do bezpečia. Hľadali útočište v rôznych krajinách a na rôznych miestach. Časť z nich našla prístrešie aj v komunitách sestier dominikánok v Košiciach, v Petrovanoch a v Dunajskej Lužnej a niektorí sa zastavili v dome sestier na Zakarpatí v Mukačeve. Sestry otvorili okrem svojich kláštorov aj svoje zariadenia – škôlky a školu, aby v nich privítali ukrajinské deti a pomohli im čo najviac sa začleniť do spoločenstiev detí a mládeže.

Pre komunity sestier bola a je prítomnosť odídencov veľkým darom. Niečo sa v sestrách začalo meniť, prebúdzať a vzájomné vzťahy nadobúdali nové dimenzie. Krása a čistota prejavov malých detí  bola opätovaná milou starostlivosťou a radostným úsmevom.

No nie všetci ľudia z Ukrajiny mali možnosť odísť a to z rôznych dôvodov. Zo začiatku sa na celom svete zdvihla obrovská vlna solidárnosti a na ťažko skúšanú krajinu prúdili autá a kamióny humanitárnej pomoci. A zapojilo sa aj mnoho ľudí zo Slovenska a niektorí pomáhali sestrám zbierať potraviny, oblečenie, obuv, deky a aj financie na zabezpečenie obväzového materiálu, lekárničiek, plienok pre deti. Potreba pomoci je stále aktuálna a teraz možno viac, ako na začiatku vojny. Na Slovensko – ukrajinských hraniciach je už málo áut s humanitárnou pomocou.

Kongregácia sestier spolupracuje na Ukrajine s rôznymi charitatívnymi a dobrovoľníckymi centrami. Vozí pomoc do Mukačeva a odtiaľ pomáha distribuovať veci do nemocníc a do postihnutých miest a dedín na východe Ukrajiny.

Čo však zmôže také malé spoločenstvo, keď je napadnutá krajina taká obrovská a potreby ľudí sú také veľké?

Modlitby a obety sestier za pokoj na Ukrajine sa spájajú s modlitbami a obetami mnohých ľudí na celom svete. Sestry veria, že ich modlitby budú vypočuté a že vytúžený pokoj príde aj cez verné uskutočňovanie slov proroka Izaiáša o pôste, ktorý si vyvolil Pán: „Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.(…) Tvoj národ znova postaví dávne rumoviská, stavať budeš na základoch dávnych pokolení a budú ťa volať opravovateľom ruín a obnovovateľom ulíc, aby sa v nich dalo bývať.“

Sestry veria, že Boh pomôže skrze ľudí doručiť materiálnu pomoc tým, čo to najviac potrebujú – lekárom led -svetlá, aby mohli ošetriť chorých, potraviny hladným, teplé vetrovky, ponožky, rukavice a čiapky zasa uzimeným…

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...