Žiť spiritualitu „otvorených očí“

Dve posledné februárové soboty boli pre Kongregáciu sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy výnimočné. Sr. Gioconda Borelli OP z Brazílie viedla tzv. „formačné dni“, ktorých cieľom bolo nielen vypočuť si prednášku k danej téme, ale aj zdieľať svoj názor a skúsenosť. Najprv v Košiciach a o týždeň neskôr v Dunajskej Lužnej boli sestry nanovo pozvané vnášať do bežných situácií spiritualitu „otvorených očí“. Sestra Gioconda poukázala vo svojich slovách hlavne na to, že žiť spiritualita sv. Dominika znamená „vidieť“ a pýtať sa: „Čo môžem urobiť ja pre tých, ktorí sú okolo mňa?“ Nechať sa vyprovokovať tým, čo vidím a konať ako osoba obdarená Duchom je prostriedok k tomu, aby sme tvorili spoločenstvo s druhými, aby sme tvorili komunity. U sestier našla odozvu aj myšlienka, že „spiritualita spoločenstva je schopnosť vidieť v druhom to dobré“ a tiež: „Naše komunity sú ako puzzle, ktoré spolu skladáme do jedného obrazu, Aby bol obraz úplný, je potrebná spolupráca každej jednej z nás“. « ‹ z 2 ›...

Fašiangy – veľká noc príde

Príprava vlastných masiek, nacvičovanie programu, úprava miestnosti, pečenie domáceho chleba, dobrého dezertu – to všetko predchádzalo milej fašiangovej zábave v Domove sv. Dominika. Okrem obyvateľov a zamestnancov domova sa jej zúčastnili aj vzácni hostia z Bratislavy a dokonca aj z Brazílie. Sr. M. Gioconda – dominikánka z Brazílie, prítomných pozdravila a povzbudila k stálej radosti, ktorá je znakom prítomnosti Boha v našich životoch a v našich vzťahoch. „Ešte som sa neoženil…, A ja taká čarná…“ a iné piesne si prítomní zaspievali za hudobného sprievodu najlepšieho harmonikára, speváka a humoristu p. Molčana a ako vidíte, tancovalo sa aj po...

PREDvstúpenie

  Drahí priatelia umenia, každý náš krok je od ďalšieho oddelený odlepením sa nohy od zeme a jej krátkym „zavesením“ vo vzduchoprázdne. Čo skrýva prázdno neustále prítomné v našich krokoch? Skrytú odpoveď budeme spoločne odhaľovať na Dotyku krásy v Banskej Štiavnici 24.- 26. marca 2017. Stretnutie otvoríme v Banskom múzeu (Kammerhof) a pokračovať budeme podľa priloženého programu. Ubytovanie bude zabezpečené už tradične v Skautskom dome sv. Juraja a v ďalších ubytovacích zariadeniach v Banskej Štiavnici. Účastnícky poplatok (strava, ubytovanie, workshopy) je pre pracujúcich 45, – €, študentov a dôchodcov 30,- €. Cena účastníckeho poplatku bez ubytovania je pre pracujúcich 25,-€, študentov a dôchodcov 15,- €. Svoj záujem o účasť môžete záväzne potvrdiť prihlásením sa prostredníctvom registračného formulára  od 15. februára do 15. marca a úhradou účastníckeho poplatku na účet, uvedený v registračnom formulári. Prihláška je  považovaná za platnú po úhrade účastníckeho poplatku. Prípadné odhlásenie s vrátením poplatku je možné najneskôr do 17. marca (týždeň pred akciou) na adrese dotykkrasy.op12(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com. Na tejto adrese Vám budú zodpovedané aj akékoľvek iné nutné otázky súvisiace s prihlásením. Prihlasovanie bolo ukončené dňom 17. marca 2017. Program podujatia v...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes