Žiť spiritualitu „otvorených očí“

Žiť spiritualitu „otvorených očí“

Dve posledné februárové soboty boli pre Kongregáciu sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy výnimočné. Sr. Gioconda Borelli OP z Brazílie viedla tzv. „formačné dni“, ktorých cieľom bolo nielen vypočuť si prednášku k danej téme, ale aj zdieľať svoj názor a skúsenosť....
Fašiangy – veľká noc príde

Fašiangy – veľká noc príde

Príprava vlastných masiek, nacvičovanie programu, úprava miestnosti, pečenie domáceho chleba, dobrého dezertu – to všetko predchádzalo milej fašiangovej zábave v Domove sv. Dominika. Okrem obyvateľov a zamestnancov domova sa jej zúčastnili aj vzácni hostia...
PREDvstúpenie

PREDvstúpenie

  Drahí priatelia umenia, každý náš krok je od ďalšieho oddelený odlepením sa nohy od zeme a jej krátkym „zavesením“ vo vzduchoprázdne. Čo skrýva prázdno neustále prítomné v našich krokoch? Skrytú odpoveď budeme spoločne odhaľovať na Dotyku krásy v Banskej...