Žiť spiritualitu „otvorených očí“

Dve posledné februárové soboty boli pre Kongregáciu sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy výnimočné. Sr. Gioconda Borelli OP z Brazílie viedla tzv. „formačné dni“, ktorých cieľom bolo nielen vypočuť si prednášku k danej téme, ale aj zdieľať svoj názor a skúsenosť. Najprv v Košiciach a o týždeň neskôr v Dunajskej Lužnej boli sestry nanovo pozvané vnášať do bežných situácií spiritualitu „otvorených očí“. Sestra Gioconda poukázala vo svojich slovách hlavne na to, že žiť spiritualita sv. Dominika znamená „vidieť“ a pýtať sa: „Čo môžem urobiť ja pre tých, ktorí sú okolo mňa?“

Nechať sa vyprovokovať tým, čo vidím a konať ako osoba obdarená Duchom je prostriedok k tomu, aby sme tvorili spoločenstvo s druhými, aby sme tvorili komunity. U sestier našla odozvu aj myšlienka, že „spiritualita spoločenstva je schopnosť vidieť v druhom to dobré“ a tiež: „Naše komunity sú ako puzzle, ktoré spolu skladáme do jedného obrazu, Aby bol obraz úplný, je potrebná spolupráca každej jednej z nás“.

« z 2 »
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes