Žiť spiritualitu „otvorených očí“

28. feb. 2017 | Články

Dve posledné februárové soboty boli pre Kongregáciu sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy výnimočné. Sr. Gioconda Borelli OP z Brazílie viedla tzv. „formačné dni“, ktorých cieľom bolo nielen vypočuť si prednášku k danej téme, ale aj zdieľať svoj názor a skúsenosť. Najprv v Košiciach a o týždeň neskôr v Dunajskej Lužnej boli sestry nanovo pozvané vnášať do bežných situácií spiritualitu „otvorených očí“. Sestra Gioconda poukázala vo svojich slovách hlavne na to, že žiť spiritualita sv. Dominika znamená „vidieť“ a pýtať sa: „Čo môžem urobiť ja pre tých, ktorí sú okolo mňa?“

Nechať sa vyprovokovať tým, čo vidím a konať ako osoba obdarená Duchom je prostriedok k tomu, aby sme tvorili spoločenstvo s druhými, aby sme tvorili komunity. U sestier našla odozvu aj myšlienka, že „spiritualita spoločenstva je schopnosť vidieť v druhom to dobré“ a tiež: „Naše komunity sú ako puzzle, ktoré spolu skladáme do jedného obrazu, Aby bol obraz úplný, je potrebná spolupráca každej jednej z nás“.

« z 2 »

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.