Putovali po stopách sv. otca Dominika.

Dominikánky a dominikáni z celého sveta v tomto roku slávia 800 rokov od založenia svojej rehole. V rámci jubilea sa uskutočnila „Púť po stopách sv. otca Dominika“. Putovanie mladých bratov a sestier sa začalo 1. júla  a trvalo 17 dní. Púť bola zahájená v kolégiu Santa Maria del Pino v Madride slávnostnými večernými chválami. V úvode sa účastníkom púte prihovoril Magister rehole Bruno Cadoré OP, ktorý spolu s 90 bratmi a 25 sestrami putoval po celý čas a zdieľal s nimi všetky radosti i strasti. Sv. Dominik sa ochotne vložil do vôle Božej a nechal sa viesť rozličnými cestami. Hlavnými zastávkami pre pútnikov boli Madrid, Caleruega, Toulouse, Rím a Bologna. Navštívili tak miesta v Španielsku, Francúzku a Taliansku, ktoré boli pre sv. Dominika veľmi dôležité. Na každej zastávke ich srdečne privítali dominikánski bratia alebo sestry, ktorí na tom mieste pôsobia. V Madride pozdravil pútnikov sídelný biskup a voviedol ich cez bránu milosrdenstva do vnútorných priestorov Katedrály La Almudena. Neskôr navštívili Múzeum El Prado, kde sa nachádzajú obrazy Fra Angelica. V Segovii si pozreli Dominikovu jaskyňu. V Caleruege boli ubytovaní na mieste, kde kedysi stál rodný dom sv. Dominika. Pozreli si priestory a zachovalú vežu – Torreon, ktorá spolu s jednou stranou domu zostala zachovalá počas 800 rokov. Pútnici si mohli načerpať vodu zo studne, ktorá vznikla na mieste, kde sa pravdepodobne narodil sv. Dominik. Navštívili i Burgo de Osma, kde  Dominik pôsobil ako kanonik. Zo Španielska sa putujúci bratia a sestry premiestnili do Francúzka. Ich prvá zastávka boli Lurdy, kde kráčali v eucharistickej procesii spoločne s chorými. V Toulouse ich privítal primátor mesta a slávili sv. omšu v Les Jacobins, kde sú pozostatky sv. Tomáša Akvinského. Na ceste z Fanjeaux do Prouille prešiel zástup v bielych habitoch okolo kríža, kde pravdepodobne na sv. Dominika zaútočili dvaja muži, ktorí ho chceli ho zabiť. Posledné zastávky boli Siena, Rím, Florencia a Bologna, kde sa pútnici zúčastnili slávnostného otvorenia Generálnej kapituly. V závere púte bol výnimočný akt odovzdania dominikánskeho kríža všetkým účastníkom púte, počas ktorého Magister rehole Bruno Cadoré OP, ich vyslal do celého sveta so slovami: „Choď a káž!“ Sr. Sabína OP a sr. Dominika OP « ‹ z 2 ›...

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského: Voľné pracovné miesto

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, 040 01 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste: vychovávateľ na školskom internáte od 1. septembra 2016. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente: Voľné pracovné...

Video: Stretnutie v Bratislave

Pozostatky bl. Pier Giorgia Frassatiho sú na cestách na svetové dni mládeže od 4.júla. Ich trasa vedie z Turína cez okolie Milána, Viedeň, Bratislavu, rôzne mestá v Poľsku až do Krakova. V druhú júlovú nedeľu zavítali do...

Pier Giorgio Frassati v Bratislave

Pozostatky bl. Pier Giorgia Frassatiho sú na cestách na svetové dni mládeže už od 4.júla. Don Luca Ramello spolu so svojimi spolupracovníkmi sprevádzajú túto vzácnu relikviu patróna mladých. Ich trasa vedie z Turína cez okolie Milána, Viedeň, Bratislavu, rôzne mestá v Poľsku až do Krakova. Vo večerných hodinách druhej júlovej nedele Mons. Jozef Haľko pred svätou bránou františkánskeho kostola v Bratislave slávnostne privítal telo blahoslaveného z Turína. Nasledoval slávnostný vstup do chrámu. Drevený sarkofág Pier Georgia nieslo šesť skautov v sprievode dvanástich mladých dievčat a chlapcov so zástavami. Počnúc svätou omšou až do rána nasledujúceho dňa boli vyrozprávané mnohé epizódy zo života „muža ôsmich blahoslavenstiev“, prečítané viaceré svedectvá o kráse a príťažlivosti jeho spirituality, prednesené mnohé prosby k nemu. Každý účastník si mohol položiť otázku: „Ako je možné, že niekomu stačí len 24 rokov života, aby žil život tak bohatý a naplnený?“ Tajomstvo plnosti jeho života bola jeho najväčšia vášeň, ktorou bol Kristus. Pier Giorgio dal Boha do centra všetkých svojich aktivít a veľmi skoro dosiahol svoj cieľ. Či študoval, stretával sa s priateľmi, pomáhal chorým, trápil sa pre naštrbený vzťah svojich rodičov približoval svetu veľkosť Boha s milosrdnou tvárou. Preto je jeho posolstvo veľmi aktuálne aj v súvislosti s myšlienkou Svetových dní mládeže 2016 v Krakove: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5,7). Pier Giorgio Farssati sa mohol zastaviť na Slovensku len vďaka úsiliu a obetavosti laických dominikánov, ktorí v spolupráci s celou dominikánskou rodinou organizačne zastrešili túto udalosť. Bola to pre nich česť, veď Pier Giorgio bol jedným...

Bl. Pier Giorgio Frassati na Slovensku – program

...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes