Povolaní k veľkým veciam

Povolaní k veľkým veciam

„Najvyšší a slávny Boh, náš Otec, ďakujeme ti za dar zasväteného života. Vďaka ti, že nás každý deň povolávaš k veľkým veciam takých, akí sme – úbohých, slabých a hriešnych.“ Slová modlitby v roku zasväteného života sa niesli v Dóme svätého Martina z úst mnohých...
Začíname sláviť Rok zasväteného života

Začíname sláviť Rok zasväteného života

„My ako rehoľné osoby sme povolané vydávať prorocké svedectvo. Proroctvo nikdy nie je ideologické, neriadi sa módou a nie je v konfrontácii s inštitúciou, pretože samotné proroctvo je inštitucionálne, no súčasne je aj znamením protirečenia“ Svätý Otec...
Pred Kristom Kráľom sme si vyliali srdce

Pred Kristom Kráľom sme si vyliali srdce

Dvojdňové slávenie sviatku Krista Kráľa, ktorému je zasvätený kostol košickej komunity sestier dominikánok, je už dlhoročnou tradíciou. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Odpustová slávnosť so začiatkom už v sobotu podvečer bola sprevádzaná hosťom Doc. Františkom...