Pred Kristom Kráľom sme si vyliali srdce

2. dec. 2014 | Články

Dvojdňové slávenie sviatku Krista Kráľa, ktorému je zasvätený kostol košickej komunity sestier dominikánok, je už dlhoročnou tradíciou. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Odpustová slávnosť so začiatkom už v sobotu podvečer bola sprevádzaná hosťom Doc. Františkom Trstenským, prorektorom KU v Ružomberku.

Počas vigílie plnej symbolov a nedeľnej slávnostnej sv. omše sme sa všetci prítomní konfrontovali s blahoslavenstvom čistého srdca, ktorému Ježiš prisľubuje videnie Boha z tváre do tváre. Symbolickým vyliatím vlastného srdca do srdca Boha sme mali možnosť vyjadriť našu túžbu po vyprázdnení sa zo seba samého a jednote s Bohom.

„Ako je to možné, že o Božom kráľovstve sa hovorí už dvetisíc rokov a stále sa zdá, že ho niet?“ boli kazateľove provokujúce slová, ktoré nás nenechali na pokoji ani nasledujúce dni.  „Toto kráľovstvo je otvorená Božia náruč pre každého, kto otvára seba pre druhého. Slávime Kráľa, ktorý sa skláňa ku človeku a je výzvou aj pre nás, aby sme svoju vieru každodenne žili podľa Božích kritérií, a tak aby sme mali odvahu budovať toto kráľovstvo tu a teraz“.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...