Vďačnosť ako „mocná zbraň“

V Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej sestry dominikánky ďakovali pri slávení Eucharistie za dar rehoľného povolania troch svojich spolusestier. Dňa 11. augusta oslávila sr. M. Simeona Hovancová OP 25. rokov zasväteného života a dňa 25. augusta oslávili sr. M. Hyacinta Tirpáková OP a sr. M. Benedikta Valčová OP 70. rokov zasväteného života.

Sr. M. Rajmunda Páleníková OP, generálna predstavená, vo svojom príhovore – citujúc slová Sv. Otca Františka – povzbudila jubilujúce sestry zvlášť k postoju vďačnosti: „Vďačnosť je vždy „mocnou zbraňou“. Len ak dokážeme kontemplovať a poďakovať konkrétne za všetky prejavy lásky, štedrosti a dôvery, ako aj odpustenia, trpezlivosti, znášanlivosti a súcitu, ktorých sa nám dostalo, umožníme, aby nám Duch daroval ten svieži vánok, ktorý dokáže obnoviť (nie polátať) náš život a naše poslanie.“

Sestry vyprosovali jubilantkám hojnosť Božieho požehnania do ďalších dní a rokov ich zasväteného života.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes