Sviatky židovské i kresťanské…

Ábelová – kontemplatívne dominikánske centrum – Pustý dvor. V dňoch 21. – 25. júna 2017 sa na tomto krásnom mieste, už tradične, stretla skupina ADOM-ákov – čerstvých maturantov a vysokoškolákov, spolu s bratmi a sestrami z rehole dominikánov a vzácnym hosťom – biblistkou Luciou Hidvéghyovou, aby spoznali židovské sviatky, tradície a priblížili si aj tie kresťanské.

Určite ste už počuli pojmy ako: Šabat, Pesach, nekvasený chlieb; počuli, často nie veľmi pozitívne, reči či vtipy o Židoch… Čo je na tom pravdy? Máme my, kresťania, niečo spoločné s judaizmom? Existuje nejaká paralela medzi ich sviatkami a zvykmi a našimi? Áno, aj o tomto bola reč.

Zažili sme päť úžasných dní plných spoločenstva, nových informácií, oddychu, modlitby, zábavy a mnoho ďalšieho. Toto miesto je ideálnym priestorom na zamýšľanie sa, získanie nových a zaujímavých vedomostí. Diskutovali sme o nich, spoznávali sa s novými ľuďmi a využili prekrásne prostredie na prechádzky a spoločné pozorovanie nočnej oblohy. To bola atmosféra!

Všimli ste si, ako sa všetko v prírode pravidelne strieda? Noc a deň, ročné obdobia, obdobia roka a počas roka aj sviatky. A kedy sa začína nový deň? V židovskej tradícii večerom. Prečo? V knihe Genezis nájdete napísané, „a nastal večer a nastalo ráno“… Najprv sa spomína večer a to je dôvod, prečo Židia slávia napríklad Šabat už v predvečer siedmeho dňa – u nich soboty. Takto privítajú sviatočný deň hneď zozačiatku. Tento deň patrične oslávia. A ako taký Šabat vyzerá sme zažili aj my. Sviatočná večera sprevádzaná rodinnou atmosférou a diskusiou. Toto nám často pri slávení našej nedele chýba. Náš hosť, biblistka Lucia Hidvéghyová, nám priblížila židovské sviatky: Šabat (sobota), Roš hašana (Nový rok), Jon kippur (Deň zmierenia), Sukkot (sviatok stánkov), Šavuot (sviatok týždňov), Pesach, ale aj mnohé židovské zvyky, tiež históriu izraelského národa a naučila zopár židovských piesní. To všetko nám priblížila pomocou Svätého písma a vlastných skúseností, ktoré nadobudla životom v židovskom prostredí.

Celé toto stretnutie sa viedlo v duchu slávenia sviatkov, nielen tých židovských, ale i našich kresťanských. Spoločne sme liturgiou slávili sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Narodenie sv. Jána Krstiteľa a ako vrchol nášho stretnutia a zároveň náš deň odpočinku – nedeľu. Bol to veľmi krásny a požehnaný čas a už sa tešíme, kedy sa stretneme zas. Ďakujeme!

Klaudia

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes