Objavovali krásu nevinnosti v Božom stvorení

Určite nemusím pochybovať o tom, že každému z nás padne dobre nejaká príjemná zmena. Možno pre niektoré z nás, dievčatá z GTA-čka, bolo aj to dôvodom ,,zmeniť vzduch“ a prijať pozvanie sestier z Bačkova stráviť krásny májový víkend v ich komunite.

Niektoré z nás už kláštorný život aspoň trošku okúsili, iné nie, no všetky sme ho vnímali ako veľmi výnimočný a vzácny. Spoločne sme zisťovali, aké neobyčajné môžu byť úplne obyčajné veci. Sestry nás s veľkou radosťou prijali medzi seba a zapojili nás do ich života. Spoločne sme sa modlili, pracovali na záhrade a prehodili medzi sebou aj nejaké to slovko. Na tvárach nám aj napriek únave žiarili úsmevy, ktorých prameňom bola radosť z toho, čo sa nám ponúkalo.

Keďže sa pripravujeme na stretnutie P15 (Národné stretnutie mladých v Poprade), naše stretnutie sme prepojili aj s ďalšou témou – ČISTOTA – KRÁSA NEVINNOSTI. Spoločne sme krásu nachádzali a obdivovali v prírode, žblnkotajúcom potoku, v kameňoch, pri hraní futbalu či varení, v tej najkrajšej kráse malých detí, no v prvom rade v nás samých. Aj čas adorácie a modlitby nám pomohol k tomu, aby sme si uvedomili, že naša krása je krása Boha, ktorý v nás prebýva.

Za všetky z nás môžem povedať, že čas, tak krásny, plný radosti a výnimočnosti nám veľa dal a sme zaň vďačné najmä sestrám. Verím, že každá z nás tento čas vnímala aj ako priestor pre obohacovanie sa krásou nevinnosti Božieho stvorenstva, ktoré tu je pre nás všetkých.

Veronika a dievčatá z GTA

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes