Kto som ja, že si ma Boh povolal?

V poslednú aprílovú sobotu zavítal do Košíc k sestrám dominikánkam p. Ján Kušnír SVD, aby sa s nimi podelil o svoje dlhoročné skúsenosti na poli pastorácie povolaní. Pútavé vstupy, cez ktoré mohli sestry vnímať jeho „horiace srdce“ pre Pána, boli oživené novými pohľadmi z Božieho slova, ako aj zdieľaním jeho osobného prežívania viery.

Sestry mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad tým, že pastorácia povolaní začína už v ich komunitách, ktoré sú miestom, kde povolanie dozrieva. Je preto dôležité preukazovať vzájomnú oporu, pomoc a chrániť vlastné povolanie, ako aj povolanie toho, kto kráča vedľa nás. Krásu povolania možno vidieť v človeku, v ktorom pulzuje život plný dynamizmu, ktorého Tvorcom je sám Boh.

Na základe vyjadrenia Sv. Otca Františka pred blížiacou sa synodou na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ potrebuje pastorácia povolaní urgentne nové smerovanie. V procese pastorácie povolaní môžu byť nápomocné tri etapy: vyjsť, vidieť a volať – takto totiž postupoval aj sám Ježiš, keď povolával apoštolov: Ako išiel okolo, „Ježiš vidiac vyberača daní zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho povediac mu: Poď za mnou.“ (z homílie sv. Bédu Ctihodného na evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša) Táto skutočnosť, ktorá vyjadruje spočinutie Božieho milosrdenstva na človeku, sa stala hybnou silou aj v živote pápeža Františka, ako o tom svedčia slová jeho motta: „miserando atque eligendo“ – „biedny, ale predsa povolaný“…

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes