Dominikánky a dominikáni medzi mladými na P15

POPRAD – V dňoch 31. júla až 2. augusta 2015 sa v Poprade uskutočnilo Národné stretnutie mládeže P15, na ktorom nesmeli chýbať ani dominikánky a dominikáni. So svojou skúsenosťou zo stretnutia sa podelila jedna študentka z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach:

„Stretnutie bolo určené pre všetkých, ktorí  v srdci cítia, že sú mladými. Témou stretnutia bolo “Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“(Mt 5, 8), ktorú vybral Svätý Otec František na tento rok. O čistote srdca spievala aj  Sima Martausová v piesni Poklad, ktorá sa stala hymnou P15.
Všetkému predchádzala duchovná príprava s názvom „Čistý rok“, s ktorou sme s mladými začali pred pár mesiacmi. Vyvrcholením obnovy bolo stretnutie v Poprade, ktorého uvádzací ceremoniál nás preniesol do roku 1984, kedy teraz už Sv. Ján Pavol II. daroval mládeži kríž. Svätý Otec chcel, aby sa ním spájali všetky kontinenty a hlásali vieru v Krista. Bolo uchvacujúce privítať toto drevo kríža aj medzi nami.
Celé podujatie sprevádzal bohatý program. Pre zaujímavosť spomeniem len zopár. Napríklad umelecký zážitok nám poskytli: Atak, ForDžoj, Projekt 36, Sima Martausová, Zuzana Eperješiová, Richard Rikkon a aj Projekt GODZONE nám hudobne okrášľoval tento požehnaný čas.  Ďalej nemôžem nespomenúť netradičnú krížovú cestu, ktorej zastavenia boli pripodobňované papieru. A bez povšimnutia nemôže ostať ani večerná adorácia, ktorá sa končila neutíchajúcim potleskom patriacim Pánu Bohu.
Počas prehliadky s názvom EXPO povolaní mala svoj stánok aj dominikánska rodina. Objavilo sa tu niekoľko sestier, bratov a laikov, ktorí záujemcom pripravili labyrint, aby si skúsili, aké je hľadať Boha. Po pravde niektorí sa niekde v strede zastavili, pretože nevedeli ako ďalej. Dominikáni sa ich pýtali ako prebiehala ich „pátracia akcia“ a nezabudli ani na povzbudivé slová.
Zoznámili sme sa aj s projektom Svetových dní mládeže v Krakove 2016 (SDM 2016), na ktorý nás prišli pozvať susedia z Poľska, a ktorého sa plánujeme zúčastniť aj my. Spolu sme spustili Milosrdný rok, ktorý je duchovnou prípravou na SDM 2016.
Veľkolepá P15 bola ukončená slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol  bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
A tak sa viac ako trojtisícový dav rozpŕchol s radosťou v duši a túžbou po čistom srdci.
Dovidenia v Krakove!“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes