Bodka za školským rokom

Žiaci na Slovensku by mohli ukrajinským žiakom závidieť, že sa im 31.mája už skončilškolský rok a od 1. júna majú vytúžené prázdniny. V komunite sestier dominikánok na Ukrajine, ktoré pracujú s deťmi a mládežou sa však pred týmto dátumom udialo mnoho akcií.

Najprv bolo stretnutie mládeže z celého Zakarpatia.Hlavným celebrantom stretnutia bol Klaudio Gudžeroti – nuncius z Kijeva. Témou podujatia bola „rodina“. Všetkých účastníkov bolo okolo 500. Nechýbali prednášky, svedectvá manželov, súťaže, adorácia a vrcholom bola sv.omša. Mladí sa vracali do svojich domovov povzbudení.

Ďalšou akciou bola súťaž v prednese slovenskej rozprávky s deťmi z Fridišova. Po skončení navštívili Skanzen v Užhorode.

V materských škôlkach, kde učí sestra Mária bol „vypusk“, v ktorom deti vystúpili s nádherným, takmer dvojhodinovým programom pre rodičov a učiteľov.

Najdôležitejšou akciou, na ktorú sa celý rok pripravovali bolo Prvé sväté prijímanie, ktoré sa uskutočnilo 2.júna. V Mukačeve prijalo prvý krát Pána Ježiša v Eucharistii 34 detí. Vo Fridišove to bola viac rodinná slávnosť, lebo tam mali 6 detí.

Vďační, za prežitý školský rok, sestry ďakovali Bohu pri sv. omšiach a teraz sa už chystajú na letné tábory s deťmi a mladými.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes