„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod…“

V košickom konvente sestier dominikánok, ako aj v konvente sestier v Dunajskej Lužnej sa počas posledných dvoch októbrových sobôt uskutočnil formačný deň pod vedením sr. Júlie Iskrovej OP. Sestry sa zamýšľali nad dozrievaním vo viere vo svetle teológie sv. Pavla.  Tieto dni boli pre ne obohatením, čo dosvedčuje aj svedectvo sr. Simeony: „Apoštol Pavol je pre mňa osobne veľkým svätcom a velikánom v apoštoláte, ktorého obdivujem. Fascinuje ma jeho odhodlanie a nadšenie pre ohlasovanie evanjelia. Keď mávam s ľuďmi Lectio divina, vždy začínam jeho listami. Som vďačná, že na dnešnom formačnom dni sme vychádzali práve z Pavlových listov. Obohatila som sa pritom o ďalšie nové pohľady.“ « ‹ z 2 ›...

Dominikánky spája spoločná história

V dňoch 12. – 14. októbra 2018 oslávila Kongregácia sestier dominikánok sv. Margity Uhorskej v Maďarsku 150. výročie od svojho založenia. Na Eucharistickej ďakovnej slávnosti, ktorá sa uskutočnila 13. októbra v Kostole sv. Martina v Szombathely a ktorej predsedal miestny otec biskup Dr. János Székely, sa zúčastnili v zastúpení aj sestry dominikánky z Kongregácie bl. Imeldy. Vo vyššie menovanom chráme dňa 15. októbra 1868 prijalo desať mladých žien dominikánsky habit z rúk fr. Tomáša Anselmiho OP, čím sa stali zakladajúcimi sestrami dominikánskej Kongregácie sv. Margity Uhorskej. Slovenskú a pred ňou vzniknutú českú Kongregáciu sestier dominikánok sv. Zdislavy spája s maďarskou kongregáciou časť spoločnej histórie. Pozvanie na slávenie tohto významného jubilea prijali okrem domácich hostí aj sestry dominikánky pochádzajúce z mnohých krajín nielen z Európy, ale aj z Afriky a Severnej Ameriky. Po slávení sv. omše a následnej recepcii sa prítomní hostia zúčastnili na konferencii o histórii maďarskej kongregácie „Od založenia až po obnovu“. Sestry spoločne ďakovali Bohu za odvahu a zanietenie sestier žiť a šíriť charizmu sv. Dominika počas temných dní minulosti až po prítomnosť. Maďarské sestry dominikánky sa v súčasnosti venujú hlavne výchove a vzdelávaniu detí a mládeže. Nech Pán požehnáva toto spoločenstvo sestier žijúcich a pôsobiacich medzi maďarským národom. Nech sestry prinášajú svetlo Pravdy a preukazujú službu lásky všetkým, ku ktorým sú...

Tancovala babka s dedkom… a keď všetko pozbierali, už sa viacej nehnevali

Na dvore Domova sv. Dominika zastavil dňa 16. októbra autobus a vystúpil z neho kŕdeľ krásnych detí z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy z Košíc vo veku okolo štyroch rokov. Prišli pozdraviť a rozveseliť babky a dedkov, zatancovať im, zaspievať, zahrať divadielko a ponúknuť výborným perníčkovým srdiečkom. Krásne deti plné života a s úprimným srdiečkom pomohli zabudnúť aspoň na chvíľku na bolesti a trápenia, ktorých je v domove plno. „A babka s dedkom“ im porozprávali rozprávočku o húske a vajíčku. Deti pozorne počúvali. Potom sa trochu občerstvili a šli si popozerať celé „babkine a dedkove“ hospodárstvo – sliepočky, kačičky, prasiatka, mačky a aj psa s malými šteniatkami. Pre Domov sv. Dominika bol 16. október krásnym stretnutím dvoch veľmi vzdialených a odlišných generácií – detí tancujúcich a skáčucich a starkých, ktorým každý pohyb robí ťažkosti, detí plných života a starkých plných životnej múdrosti. Dve rozdielne generácie a stretnutie plné lásky, krásy, radosti a vzájomného zdieľania sa. Kiež by boli tak hodnotnými všetky stretnutia medzi ľuďmi rozdielnych...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes