Zomrel dominikán slúžiaci ľuďom na ulici

„Pápež František povedal, že chce Cirkev, ktorá je na ulici. To je to, čo som sa snažil žiť…. V nebi sa nás nikto nebude pýtať na počet modlitieb, ktoré sme predniesli, ani na to, koľko sviečok sme zapálili. Budeme súdení za naše vzťahy s ostatnými. Otázka bude: „Čo si urobil so svojim bratom?“ To sú slová otca Pedra Mecu, ktorý zomrel v utorok 18. februára 2015 vo veku 80 rokov a vyjadrujú činnosť tohto dominikánskeho kňaza v službe najviac chudobným po celý svoj život. Narodil sa v roku 1935, v meste Pamplona v Španielsku. Svoje detstvo prežil v chudobe a kriminalite. Stretnutie s dominikánskym bratom v roku 1956 v ňom prebudilo túžbu po rehoľnom povolaní. V blízkosti najchudobnejších ľudí prežil ťažisko svojho poslania, hlavne prostredníctvom združenia „Spoločníci v noci“. Navyše, mnoho iných združení, prosperovalo z jeho priateľskej spoločnosti. „Moja viera mi hovorí, že Boh miluje každého. Ak miluje každého, potom ho vidí ako niečo krásne a milé. Teda sa snažím zistiť, čo je krásne a milé na človeku, ktorý stojí predo mnou a ktorého zničil alkohol, drogy a zlyhanie, povedal pre denník „La Croix“ v roku...

Aby boli s Ním…

Posledný víkend pred Popolcovou stredou sa v priestoroch Základnej školy v Šarišských Michaľanoch stretlo okolo 50 mladých z Michalian a okolia, aby spoločne prežili „Day for you“ . Téma tohtoročného stretnutia bola „Aby boli s Ním“ (Mk 3,14). Mladí spoločne počúvali a v skupinkách uvažovali nad tým, čo znamená byť s niekým – čo znamená tvoriť vzťah s Bohom a s ľuďmi. V rámci programu mladí z Humenného predstavili scénku o Sedembolestnej Panne Márii. Vrcholom stretnutia mládeže bola sv. omša ktorú celebroval fr. Kristián OP. V homílii naďalej rozvíjal tému: „Aby boli s Ním“ a poukázal na rôzne aspekty pri vytváraní dobrých...

Mladí v kláštore

Pri príležitosti roku zasväteného života nás sestry dominikánky pozvali do ich komunity v Dunajskej Lužnej, aby sme mohli stráviť čas s nimi, no hlavne s Kristom. Aspoň na chvíľku sa naše životy stretli – tie ich boli pre nás povzbudením a naše vniesli medzi nich trošku mládežníckeho ducha. V sobotu sme po ceste a potulkách  Bratislavou dorazili konečne na miesto, ktoré bolo pre väčšinu z nás niečím novým a neznámym. Mali sme rôzne očakávania a predstavy, ako to v takomto väčšom kláštore môže byť. Postupne, či už pri modlitbe, sv. omši alebo v jedálni pri spoločných rozhovoroch boli mnohé naše otázky zodpovedané. Stačil iba milý úsmev i jednoduché slovo a my sme pochopili, že srdce sestier je otvorené naozaj pre každého. Vďaka ich jednoduchosti a otvorenosti sme vedeli lepšie pochopiť hĺbku zasvätenia sa. Hlavným cieľom našej návštevy však bola adorácia, ktorú sme si spoločne pripravili pre sestry a taktiež aj ľudí z farnosti. Jej hlavnou myšlienkou bol citát zo sv. písma: ,,Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných.“ Spoločne sme v nej ďakovali nášmu Pánovi za všetkých zasvätených, odprosovali ho za tých, ktorí sa povyšujú nad inými a prosili za ľudí, ktorí chcú svoj život zasväcovať práve svojou každodennosťou. Tieto dni, ktoré sme strávili spolu mimo školského prostredia boli pre každého z nás akýmsi objavovaním. Spoznali sme nové miesta, ktoré sme ešte nevideli, spoznali sme ľudí, ktorých sme nikdy nestretli a pomedzi všetky skúsenosti sme mohli znova spoznávať a objavovať seba samých. Študenti GTA...

Večer so zasvätenými

...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes