Aby boli s Ním…

Posledný víkend pred Popolcovou stredou sa v priestoroch Základnej školy v Šarišských Michaľanoch stretlo okolo 50 mladých z Michalian a okolia, aby spoločne prežili „Day for you“ . Téma tohtoročného stretnutia bola „Aby boli s Ním“ (Mk 3,14). Mladí spoločne počúvali a v skupinkách uvažovali nad tým, čo znamená byť s niekým – čo znamená tvoriť vzťah s Bohom a s ľuďmi. V rámci programu mladí z Humenného predstavili scénku o Sedembolestnej Panne Márii. Vrcholom stretnutia mládeže bola sv. omša ktorú celebroval fr. Kristián OP. V homílii naďalej rozvíjal tému: „Aby boli s Ním“ a poukázal na rôzne aspekty pri vytváraní dobrých vzťahov.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes