Zviditeľniť neviditeľné

25. feb. 2016 | Články

Počas tretieho februárového víkendu sa pri príležitosti sviatku bl. Fra Angelika – dominikána a maliara – stala Banská Štiavnica miestom stretnutia viacerých umelcov a tých, čo v umení hľadajú možnosť zviditeľniť neviditeľné. Na tomto mieste sa už po piatykrát uskutočnilo podujatie s názvom Dotyk krásy.

Okolo 200 účastníkov rôzneho veku a z rôznych kútov Slovenska, Čiech a Ukrajiny je znamením toho, že ľudia sú oslovení cez kázanie umením – krásou slova, maľby, hudby a iných umeleckých vyjadrení. Organizátorom tohto podujatia je dominikánska rehoľa (bratia, sestry, laici), ktorej bola pred 800 rokmi zverená úloha ohlasovať vtelené Slovo. Pri príležitosti slávenia jubilea rehole bol tohtoročný Dotyk krásy zameraný na tému Zvestovania. Táto téma bola najprv predmetom štúdia prostredníctvom prednášok z oblasti teológie a dejín umenia a neskôr inšpiráciou k tvorbe. Nechýbal ani sociálny rozmer témy. Keďže Boh túži prichádzať do konkrétnej ľudskej reality, bola do programu zaradená aj beseda s p. Antonom Fričom na tému utečenci.

„Cez toto podujatie som sa naozaj dotkla krásy a priblížila sa k mojim túžbam. Dostala som veľa praktických rád, ktoré boli podporené duchovným odkazom,“ prezradila v závere víkendu jedna z účastníčok.

Zvestovanie

Jeho ústa nemohli mlčať,
kým neprenikol hudbou svojich slov
až za múry opevnených priestorov.

Nemohol dopriať oddych svojim dlaniam.
Obrábal ju dlho, bez ustania.
Zo zeme tŕnia spravil dobrú zem.

Svojím očiam nedovolil zdriemnuť,
stále nanovo sa pokúšal ma dotknúť,
slovo mi vložil do úst ako do jasieľ.

 

« z 2 »

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.