Zviditeľniť neviditeľné

Počas tretieho februárového víkendu sa pri príležitosti sviatku bl. Fra Angelika – dominikána a maliara – stala Banská Štiavnica miestom stretnutia viacerých umelcov a tých, čo v umení hľadajú možnosť zviditeľniť neviditeľné. Na tomto mieste sa už po piatykrát uskutočnilo podujatie s názvom Dotyk krásy.

Okolo 200 účastníkov rôzneho veku a z rôznych kútov Slovenska, Čiech a Ukrajiny je znamením toho, že ľudia sú oslovení cez kázanie umením – krásou slova, maľby, hudby a iných umeleckých vyjadrení. Organizátorom tohto podujatia je dominikánska rehoľa (bratia, sestry, laici), ktorej bola pred 800 rokmi zverená úloha ohlasovať vtelené Slovo. Pri príležitosti slávenia jubilea rehole bol tohtoročný Dotyk krásy zameraný na tému Zvestovania. Táto téma bola najprv predmetom štúdia prostredníctvom prednášok z oblasti teológie a dejín umenia a neskôr inšpiráciou k tvorbe. Nechýbal ani sociálny rozmer témy. Keďže Boh túži prichádzať do konkrétnej ľudskej reality, bola do programu zaradená aj beseda s p. Antonom Fričom na tému utečenci.

„Cez toto podujatie som sa naozaj dotkla krásy a priblížila sa k mojim túžbam. Dostala som veľa praktických rád, ktoré boli podporené duchovným odkazom,“ prezradila v závere víkendu jedna z účastníčok.

Zvestovanie

Jeho ústa nemohli mlčať,
kým neprenikol hudbou svojich slov
až za múry opevnených priestorov.

Nemohol dopriať oddych svojim dlaniam.
Obrábal ju dlho, bez ustania.
Zo zeme tŕnia spravil dobrú zem.

Svojím očiam nedovolil zdriemnuť,
stále nanovo sa pokúšal ma dotknúť,
slovo mi vložil do úst ako do jasieľ.

 

« z 2 »
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes