Zvádzal si ma, Pane

Slová proroka Izaiáša „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť…“ otvorili Bohoslužbu Slova pri slávnostnej Eucharistii na poďakovanie za 25 rokov zasväteného života. Na sklonku pádu komunizmu Božie „zvádzanie“ rozpoznali učiteľka s viacročnou praxou, študentka farmácie, detská sestra, dievčina, hľadajúca prácu a mladá účtovníčka. V roku 1989 zložili svoje prvé sľuby. V nedeľu 31. augusta 2014 už ako sestry s mnohými skúsenosťami na poli komunitného a apoštolského života obnovili svoje „áno“ pred tvárou Všemohúceho. Slávnostnú svätú omšu v kaplnke sestier Konventu bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej celebroval fr. Bruno Donoval OP. Prítomní boli aj páter Ľubomír Stanček CM, fr. Jozef Timko OFMcap. a fr. Svorad Duda OP. „Prežívala som veľkú radosť z dnešnej slávnosti. Sesterské spoločenstvo preniknuté modlitbou a spev pri liturgii povznášal ducha až k výšinám. Následné gratulácie plné vďačnosti a priania, ako aj slávnostné agapé dotvorili atmosféru strieborného jubilea zasvätenia sa Kristovi“ opísala svoj zážitok sr. Mária Černická OP. Slávnosť piatich sestier – sr. Kataríny, sr. Lýdie, sr. Márie, sr. Gemmy a sr. Edity – bola konkrétnym vyjadrením, že Božie „zvádzanie“ je skutočnosť minulá a prítomná. Je realitou mnohých, ktorí sa nechali povolať a podobne ako proroci darovali svoj život pre službu kázania.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes