Zvádzal si ma, Pane

1. sep. 2014 | Články

Slová proroka Izaiáša „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť…“ otvorili Bohoslužbu Slova pri slávnostnej Eucharistii na poďakovanie za 25 rokov zasväteného života. Na sklonku pádu komunizmu Božie „zvádzanie“ rozpoznali učiteľka s viacročnou praxou, študentka farmácie, detská sestra, dievčina, hľadajúca prácu a mladá účtovníčka. V roku 1989 zložili svoje prvé sľuby. V nedeľu 31. augusta 2014 už ako sestry s mnohými skúsenosťami na poli komunitného a apoštolského života obnovili svoje „áno“ pred tvárou Všemohúceho. Slávnostnú svätú omšu v kaplnke sestier Konventu bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej celebroval fr. Bruno Donoval OP. Prítomní boli aj páter Ľubomír Stanček CM, fr. Jozef Timko OFMcap. a fr. Svorad Duda OP. „Prežívala som veľkú radosť z dnešnej slávnosti. Sesterské spoločenstvo preniknuté modlitbou a spev pri liturgii povznášal ducha až k výšinám. Následné gratulácie plné vďačnosti a priania, ako aj slávnostné agapé dotvorili atmosféru strieborného jubilea zasvätenia sa Kristovi“ opísala svoj zážitok sr. Mária Černická OP. Slávnosť piatich sestier – sr. Kataríny, sr. Lýdie, sr. Márie, sr. Gemmy a sr. Edity – bola konkrétnym vyjadrením, že Božie „zvádzanie“ je skutočnosť minulá a prítomná. Je realitou mnohých, ktorí sa nechali povolať a podobne ako proroci darovali svoj život pre službu kázania.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...