Zvádzal si ma, Pane

1. sep. 2014 | Články

Slová proroka Izaiáša „Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť…“ otvorili Bohoslužbu Slova pri slávnostnej Eucharistii na poďakovanie za 25 rokov zasväteného života. Na sklonku pádu komunizmu Božie „zvádzanie“ rozpoznali učiteľka s viacročnou praxou, študentka farmácie, detská sestra, dievčina, hľadajúca prácu a mladá účtovníčka. V roku 1989 zložili svoje prvé sľuby. V nedeľu 31. augusta 2014 už ako sestry s mnohými skúsenosťami na poli komunitného a apoštolského života obnovili svoje „áno“ pred tvárou Všemohúceho. Slávnostnú svätú omšu v kaplnke sestier Konventu bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej celebroval fr. Bruno Donoval OP. Prítomní boli aj páter Ľubomír Stanček CM, fr. Jozef Timko OFMcap. a fr. Svorad Duda OP. „Prežívala som veľkú radosť z dnešnej slávnosti. Sesterské spoločenstvo preniknuté modlitbou a spev pri liturgii povznášal ducha až k výšinám. Následné gratulácie plné vďačnosti a priania, ako aj slávnostné agapé dotvorili atmosféru strieborného jubilea zasvätenia sa Kristovi“ opísala svoj zážitok sr. Mária Černická OP. Slávnosť piatich sestier – sr. Kataríny, sr. Lýdie, sr. Márie, sr. Gemmy a sr. Edity – bola konkrétnym vyjadrením, že Božie „zvádzanie“ je skutočnosť minulá a prítomná. Je realitou mnohých, ktorí sa nechali povolať a podobne ako proroci darovali svoj život pre službu kázania.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...