Zasvätení na Ukrajine sa stretli v Ľvove

24. sep. 2015 | Články

LV_01b“Tu zbadal pri brehu dve lode…“ (LK 5,2). Slová Lukášovho evanjelia boli hlavným mottom stretnutia Bohu zasvätených osôb gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi na Ukrajine, ktoré sa konalo od 14. – 18. 9. 2015 v Ľvove.

Stretnutia sa zúčastnilo okolo 600 rehoľníkov a rehoľníc z celej Ukrajiny. Hosťami boli aj viacerí biskupi. Program sa začal v Ľvovskej rímskokatolíckej katedrále spoločnou modlitbou sv. ruženca za pokoj na Ukrajine. Nasledovala sv. omša, počas ktorej si prítomní rehoľníci obnovili svoje rehoľné sľuby. Program nasledujúcich dní prebiehal v Ľvovskej aréne. Hlavným prednášajúcim bol p. Jozef Augustín, SJ. Veľa sa diskutovalo o vzájomnej spolupráci medzi greckokatolíckou a rímskokatolíckou cirkvou na Ukrajine. Oslovujúce boli aj svedectvá, jednotlivých rehoľníkov, medzi ktorými najviac rezonovalo svedectvo 100 ročného pátra baziliána, ako aj svedectvá kňazov, ktorí pracovali v ATO (vojna na východe Ukrajiny). Stretnutia sa zúčastnil aj Mons. Jacek Pyl, biskup pôsobiaci na Kryme, ktorý sa s účastníkmi podelil o neľahký život tamojších veriacich. Nechýbala ani práca v skupinách ako aj neformálne stretnutia počas obedov a večerí, ktoré prispeli k vzájomnému spoznávaniu a zdieľaniu.

Sr. Sávia OP zhodnotila stretnutie slovami: „Bolo veľkým Božím darom že sme sa mohli stretnúť a zdieľať spoločenstvo bratov a sestier navzájom. Kresťanstvo sa začína od hlbiny, ktorú máme v sebe. Všetko sa začalo od toho dňa, keď Pán kázal Petrovi zatiahnuť na hlbinu. Aj nás volá, aby sme každý vo svojom živote zatiahli na hlbinu, kde sa stretneme so svojimi démonmi i strachom. Musíme sa najprv stretnúť zo sebou samým,  aby sme sa mohli stretnúť s Bohom a s druhými ľuďmi“.

Zasvätení ukončili stretnutie slávnostnou svätou liturgiou v gréckokatolíckej katedrále sv. Juraja.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...