Zasvätení na Ukrajine sa stretli v Ľvove

24. sep. 2015 | Články

LV_01b“Tu zbadal pri brehu dve lode…“ (LK 5,2). Slová Lukášovho evanjelia boli hlavným mottom stretnutia Bohu zasvätených osôb gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi na Ukrajine, ktoré sa konalo od 14. – 18. 9. 2015 v Ľvove.

Stretnutia sa zúčastnilo okolo 600 rehoľníkov a rehoľníc z celej Ukrajiny. Hosťami boli aj viacerí biskupi. Program sa začal v Ľvovskej rímskokatolíckej katedrále spoločnou modlitbou sv. ruženca za pokoj na Ukrajine. Nasledovala sv. omša, počas ktorej si prítomní rehoľníci obnovili svoje rehoľné sľuby. Program nasledujúcich dní prebiehal v Ľvovskej aréne. Hlavným prednášajúcim bol p. Jozef Augustín, SJ. Veľa sa diskutovalo o vzájomnej spolupráci medzi greckokatolíckou a rímskokatolíckou cirkvou na Ukrajine. Oslovujúce boli aj svedectvá, jednotlivých rehoľníkov, medzi ktorými najviac rezonovalo svedectvo 100 ročného pátra baziliána, ako aj svedectvá kňazov, ktorí pracovali v ATO (vojna na východe Ukrajiny). Stretnutia sa zúčastnil aj Mons. Jacek Pyl, biskup pôsobiaci na Kryme, ktorý sa s účastníkmi podelil o neľahký život tamojších veriacich. Nechýbala ani práca v skupinách ako aj neformálne stretnutia počas obedov a večerí, ktoré prispeli k vzájomnému spoznávaniu a zdieľaniu.

Sr. Sávia OP zhodnotila stretnutie slovami: „Bolo veľkým Božím darom že sme sa mohli stretnúť a zdieľať spoločenstvo bratov a sestier navzájom. Kresťanstvo sa začína od hlbiny, ktorú máme v sebe. Všetko sa začalo od toho dňa, keď Pán kázal Petrovi zatiahnuť na hlbinu. Aj nás volá, aby sme každý vo svojom živote zatiahli na hlbinu, kde sa stretneme so svojimi démonmi i strachom. Musíme sa najprv stretnúť zo sebou samým,  aby sme sa mohli stretnúť s Bohom a s druhými ľuďmi“.

Zasvätení ukončili stretnutie slávnostnou svätou liturgiou v gréckokatolíckej katedrále sv. Juraja.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.