Vzdialené brehy spojil padací most

19. nov. 2016 | Články

Dňa 17. novembra spájal padací most vzdialené brehy žijúcich i zomrelých. V Domove sv. Dominika si pri slávení svätej omše spomínali zvlášť na tých, ktorí žili v ich dome a už sa narodili pre večnosť.
Pri sv. omši prítomných príbuzných i terajších obyvateľov Domova sv. Dominika  páter Tadeáš OP povzbudil k veľkej vďačnosti Bohu za životy a všetko dobré a krásne, čo im odovzdali ich drahí zosnulí rodičia a príbuzní.
Pred sv. omšou odzneli slová piesne Konečná, kde sa okrem iného spieva:
Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom,
keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom,
veď vieš kde sú kľúče od duší aj dvier,
daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber.
Nech sú tieto slová inšpiráciou pre všetkých žijúcich – akoby odkazom tých z druhého brehu.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...