Viac hľadali ako nachádzali

Ak by sa niekto ocitol na exercíciách piatich sestier a dvoch laických dominikánok pod vedením br. Lukáša Žiláka OP, asi by bol v rozpakoch. V kontemplatívnom centre na Ábelovej sa od 10. do 17. augusta 2014 viac hľadalo ako nachádzalo. Kládli sa otázky, na ktoré nie je dobré odpovedať unáhlene … Ako je možné mať neustály odstup od svojich predstáv a vystáť prázdnotu? Aký význam má poznanie, že naša skúsenosť Boha nie je nikdy definitívna? Čo má spoločné mystika so samotou, túžbou po intimite a zaľúbenosťou? Aké sú korene márnomyseľnosti a pýchy? Človek v presvedčení, že mu stačí iba Boh, a to iba podľa jeho fixnej predstavy, by sa cítil v zápale týchto tém cudzo. Doma by sa však našiel ten, kto vytušil, že prenikaním do sveta iných a Iného sa mu na osobnej ceste viery môže prihodiť niečo veľmi dôležité. Keď v našom živote prestane byť všetko jasné a jednoznačné a keď si začneme vášnivo klásť otázku o Bohu a človeku, vtedy sa v nás niečo skutočne mení.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes