Viac hľadali ako nachádzali

22. aug. 2014 | Články

Ak by sa niekto ocitol na exercíciách piatich sestier a dvoch laických dominikánok pod vedením br. Lukáša Žiláka OP, asi by bol v rozpakoch. V kontemplatívnom centre na Ábelovej sa od 10. do 17. augusta 2014 viac hľadalo ako nachádzalo. Kládli sa otázky, na ktoré nie je dobré odpovedať unáhlene … Ako je možné mať neustály odstup od svojich predstáv a vystáť prázdnotu? Aký význam má poznanie, že naša skúsenosť Boha nie je nikdy definitívna? Čo má spoločné mystika so samotou, túžbou po intimite a zaľúbenosťou? Aké sú korene márnomyseľnosti a pýchy? Človek v presvedčení, že mu stačí iba Boh, a to iba podľa jeho fixnej predstavy, by sa cítil v zápale týchto tém cudzo. Doma by sa však našiel ten, kto vytušil, že prenikaním do sveta iných a Iného sa mu na osobnej ceste viery môže prihodiť niečo veľmi dôležité. Keď v našom živote prestane byť všetko jasné a jednoznačné a keď si začneme vášnivo klásť otázku o Bohu a človeku, vtedy sa v nás niečo skutočne mení.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...