V samote neboli osamelí

28. aug. 2017 | Články

V čase od 14. do 21. augusta to na Pustom dvore v Ábelovej opäť ožilo. Prežívať týždeň s dominikánmi a spoznať, čo je samota a púšť nielen v Biblii, ale aj v našich životoch, prišli stredoškolskí ADOM-áci.

Samotná poloha kontemplatívneho centra v Ábelovej umožňuje jedinečnú príležitosť na stíšenie a vstúpenie do svojho vnútra. Práve toto bola motivácia príchodu viacerých účastníkov. Na otázku, či im chýbal signál, internet alebo kontakt s okolitým svetom, odpovedali záporne, brali to skôr ako výhodu, či istý druh oslobodenia sa od ruchu mesta. Tentoraz bola dokonca do programu zaradená aj každodenná polhodina ticha, kedy sa každý utiahol na svoje vlastné miesto. Bol to čas, kedy bolo počuť len idylické zvuky prírody a občasné šušťanie strán kníh. Samoty, ktorá bola aj témou celého týždňa, sa účastníci nebáli, naopak, chceli ju prežiť naplno.

Spoznať viac samých seba, ale aj druhých pomohli mladým ADOM-ákom aj psychologičky Denisa Zlevská a Zuzana Árvayová. Hneď na začiatku týždňa si pre nich pripravili zaujímavý program spojený hlavne s témou vďačnosti a zanechávania životného posolstva. Vďačnosti nielen za špeciálne veci, ale aj za veci obyčajné, za maličkosti, za každý okamih. Oboznámili účastníkov s metódou STOP-LOOK-GO, teda ZASTAŇ-OBZRI SA-CHOĎ, ktorá by mala upriamiť pohľad na danú chvíľu, na neopakovateľný okamih, za ktorý môžeme byť vďační.

Čas strávený s dominikánmi by sa samozrejme nemohol zaobísť bez štúdia a kázania. Tentokrát si ADOM-áci skúsili opäť oboje. Do tajomstiev púštnych otcov prenikali hneď v prvý deň cez knihu Buď, kde jsi od Štěpána Smolena. Ďalej sa venovali povolaniu Abraháma a slovám LECH LECHA, ktoré, ako zistili, majú mnoho významov a sú stále aktuálne aj pre náš dnešný život. Lech Lecha ako odíď, neznamená len zbaliť kufre a ísť preč od rodičov, znamená to ísť po správnej ceste, ísť sám, ísť sám k sebe… V duchu týchto myšlienok samoty, spoznávania samých seba, prežívania slobody, ale aj preberania zodpovednosti sa niesli aj kázne účastníkov. Hoci všetci vychádzali z príbehu Abraháma, každá jedna kázeň bola jedinečná a podnetná. Bolo krásne sledovať, aké bohatstvo sa ukrýva aj v tak krátkom slovnom spojení ako je Lech Lecha.

Toto týždňové stretnutie, ktoré sa konalo už tretie leto po sebe, bolo ozaj krásne stráveným časom. Na otázku, akým ľuďom by odporúčali prežiť týždeň s dominikánmi, odpovedali ADOM-áci so smiechom: “Všetkým! Musia ale vedieť vydržať taký čas bez internetu…”

Barbora Ondríková

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...