V samote neboli osamelí

28. aug. 2017 | Články

V čase od 14. do 21. augusta to na Pustom dvore v Ábelovej opäť ožilo. Prežívať týždeň s dominikánmi a spoznať, čo je samota a púšť nielen v Biblii, ale aj v našich životoch, prišli stredoškolskí ADOM-áci.

Samotná poloha kontemplatívneho centra v Ábelovej umožňuje jedinečnú príležitosť na stíšenie a vstúpenie do svojho vnútra. Práve toto bola motivácia príchodu viacerých účastníkov. Na otázku, či im chýbal signál, internet alebo kontakt s okolitým svetom, odpovedali záporne, brali to skôr ako výhodu, či istý druh oslobodenia sa od ruchu mesta. Tentoraz bola dokonca do programu zaradená aj každodenná polhodina ticha, kedy sa každý utiahol na svoje vlastné miesto. Bol to čas, kedy bolo počuť len idylické zvuky prírody a občasné šušťanie strán kníh. Samoty, ktorá bola aj témou celého týždňa, sa účastníci nebáli, naopak, chceli ju prežiť naplno.

Spoznať viac samých seba, ale aj druhých pomohli mladým ADOM-ákom aj psychologičky Denisa Zlevská a Zuzana Árvayová. Hneď na začiatku týždňa si pre nich pripravili zaujímavý program spojený hlavne s témou vďačnosti a zanechávania životného posolstva. Vďačnosti nielen za špeciálne veci, ale aj za veci obyčajné, za maličkosti, za každý okamih. Oboznámili účastníkov s metódou STOP-LOOK-GO, teda ZASTAŇ-OBZRI SA-CHOĎ, ktorá by mala upriamiť pohľad na danú chvíľu, na neopakovateľný okamih, za ktorý môžeme byť vďační.

Čas strávený s dominikánmi by sa samozrejme nemohol zaobísť bez štúdia a kázania. Tentokrát si ADOM-áci skúsili opäť oboje. Do tajomstiev púštnych otcov prenikali hneď v prvý deň cez knihu Buď, kde jsi od Štěpána Smolena. Ďalej sa venovali povolaniu Abraháma a slovám LECH LECHA, ktoré, ako zistili, majú mnoho významov a sú stále aktuálne aj pre náš dnešný život. Lech Lecha ako odíď, neznamená len zbaliť kufre a ísť preč od rodičov, znamená to ísť po správnej ceste, ísť sám, ísť sám k sebe… V duchu týchto myšlienok samoty, spoznávania samých seba, prežívania slobody, ale aj preberania zodpovednosti sa niesli aj kázne účastníkov. Hoci všetci vychádzali z príbehu Abraháma, každá jedna kázeň bola jedinečná a podnetná. Bolo krásne sledovať, aké bohatstvo sa ukrýva aj v tak krátkom slovnom spojení ako je Lech Lecha.

Toto týždňové stretnutie, ktoré sa konalo už tretie leto po sebe, bolo ozaj krásne stráveným časom. Na otázku, akým ľuďom by odporúčali prežiť týždeň s dominikánmi, odpovedali ADOM-áci so smiechom: “Všetkým! Musia ale vedieť vydržať taký čas bez internetu…”

Barbora Ondríková

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.