V Košiciach slávili sviatok Krista Kráľa

26. nov. 2015 | Články

Pre košickú komunitu sestier dominikánok je každoročne posledný víkend pred začatím adventného  obdobia príležitosťou k mimoriadnym stretnutiam. Stretnutiam s ľuďmi, ktorí slávnosť Krista Kráľa majú vo veľkej úcte i s tými, ktorí s touto komunitou tvoria počas celého roka úzke spoločenstvo a sú neoddeliteľnou súčasťou pri plnení poslania sestier.
Tohto roku sláveniu sviatku Krista Kráľa počas dvoch dní predsedal fr. Damián Mačura OP. Svätá omša v sobotu, Večer milosrdenstva animovaný Komunitou Emanuel i agapé pre všetkých prítomných boli vigíliou slávnosti.
„Ako si nás Boh vedie k sebe?“ – vyzval v nedeľu prítomných fr. Damián. „Keď človek odmietne prijať Boha za svojho kráľa, ako veľakrát v dejinách Izraela, Boh neustále hľadá nový spôsob, ako byť blízko človeku. Ako navigátor neustále prepočítava a prispôsobuje sa ceste človeka, až nachádza spôsob… a dáva mu svojho Syna za kráľa. Túžbou Boha je, aby život každého z nás bol neustálym stretnutím s ľuďmi i s Ním, pretože slovami fr. Damiána „nech urobíme akékoľvek chyby a zájdeme kdekoľvek, Boh nám stále ponúka novú cestu, ako sa k Nemu dostať.“

 

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...