V Košiciach sa rozlúčili s predškolákmi.

16. jún. 2016 | Články

Dňa 14. júna 2016 sa konala rozlúčková slávnosť, kde malí „absolventi“ Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, ďakovali svojim kamarátom a pani učiteľkám za čas, ktorý mohli s nimi spolu prežiť. Šikovní predškoláci predviedli svojim rodičom ako poznajú abecedu a číslice, zaspievali piesne, zarecitovali básne a na záver roztancovali všetkých okolo. Po vystúpení pani riaditeľka Gabika Petrusová všetkým prítomným predstavila „absolventov materskej školy“ a odovzdala im osvedčenie. Deti dostali malý darček od pani učiteliek ako aj od svojich rodičov.

Celý kolektív cirkevnej materskej školy budúcim prvákom vyprosuje potrebné milosti a praje dobrý a požehnaný štart v novom prostredí základnej školy.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...