V Dunajskej Lužnej sme ďakovali za „zázrak“

13. sep. 2013 | Články

ps_dl_2013_04Prvého septembra boli posvätené priestory dvoch tried materskej škôlky, ktoré boli vybudované v neuveriteľne krátkom čase. Dielo je určené pre 45 detí a je elokovaným pracoviskom cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach.

Vzhľadom na to, že obec Dunajská Lužná nemôže vyhovieť všetkým žiadostiam o miesto v materskej škôlke, je tento projekt veľkou pomocou mnohým rodinám. Vznikol hlavne vďaka iniciatíve rodičov ako to vyjadrila sr. Justína (generálna predstavená sestier dominikánok bl. Imeldy) v úvodnom príhovore:

„Stojíme na prahu otvorenia nového pracoviska cirkevnej materskej školy tu v Dunajskej Lužnej. Už je tomu niekoľko rokov, kedy nás rodičia z Dunajskej Lužnej po prvý krát oslovili, aby sme urobili niečo pre ich deti, pretože im chceli zabezpečiť katolícku výchovu aj v predškolskom zariadení. Necítili sme sa na to. Prišli aj po druhý krát, možno aj po tretí… ale nevyšlo to. Naposledy sme sa tejto myšlienky, s veľkou bolesťou vzdali pred tromi rokmi, pretože nám neprešla žiadosť o grant a nevedeli sme ináč získať financie na stavbu nových priestorov. Božie mlyny však melú pomaly, ale isto. A dnes sme všetci tu prítomní účastníkmi malého zázraku.“

Vďačnosť za tento „malý zázrak“ patrí aj farnosti Dunajská Lužná a jej správcovi – pátrovi Stanislavovi. Bez spolupráci s farnosťou by sa toto dielo nemohlo uskutočniť . Na príprave priestorov pre budúcu cirkevnú materskú školu sa podieľali aj mnohí ďalší ľudia, motivovaní láskou k tým najmenším.

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...