V Dunajskej Lužnej sme ďakovali za „zázrak“

13. sep. 2013 | Články

ps_dl_2013_04Prvého septembra boli posvätené priestory dvoch tried materskej škôlky, ktoré boli vybudované v neuveriteľne krátkom čase. Dielo je určené pre 45 detí a je elokovaným pracoviskom cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach.

Vzhľadom na to, že obec Dunajská Lužná nemôže vyhovieť všetkým žiadostiam o miesto v materskej škôlke, je tento projekt veľkou pomocou mnohým rodinám. Vznikol hlavne vďaka iniciatíve rodičov ako to vyjadrila sr. Justína (generálna predstavená sestier dominikánok bl. Imeldy) v úvodnom príhovore:

„Stojíme na prahu otvorenia nového pracoviska cirkevnej materskej školy tu v Dunajskej Lužnej. Už je tomu niekoľko rokov, kedy nás rodičia z Dunajskej Lužnej po prvý krát oslovili, aby sme urobili niečo pre ich deti, pretože im chceli zabezpečiť katolícku výchovu aj v predškolskom zariadení. Necítili sme sa na to. Prišli aj po druhý krát, možno aj po tretí… ale nevyšlo to. Naposledy sme sa tejto myšlienky, s veľkou bolesťou vzdali pred tromi rokmi, pretože nám neprešla žiadosť o grant a nevedeli sme ináč získať financie na stavbu nových priestorov. Božie mlyny však melú pomaly, ale isto. A dnes sme všetci tu prítomní účastníkmi malého zázraku.“

Vďačnosť za tento „malý zázrak“ patrí aj farnosti Dunajská Lužná a jej správcovi – pátrovi Stanislavovi. Bez spolupráci s farnosťou by sa toto dielo nemohlo uskutočniť . Na príprave priestorov pre budúcu cirkevnú materskú školu sa podieľali aj mnohí ďalší ľudia, motivovaní láskou k tým najmenším.

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...