Už si písala list Panne Márii?

Táto netradičná otázka spojila deti z Dunajskej Lužnej a tradíciu v Kibeho (južná Rwanda) písať list Panne Márii a zveriť jej všetky priania. Práve Vianočný čas je čas splnených prianí a otvorených sŕdc pre štedrosť a dobrotu voči najbiednejším. To je to skutočné klaňanie sa malému dieťaťu, ktoré sa stalo najväčším splneným želaním všetkých čias. Deti z dvoch „stretiek“ po prvom svätom prijímaní, a detský spevácky zbor v Dunajskej Lužnej na trojkráľovej jasličkovej pobožnosti chceli odovzdať toto hlboké posolstvo všetkým, ktorí prišli 6. januára do farského kostola v Dunajskej Lužnej.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes