Dotyk krásy

Dotyk krásy vznikol uprostred slovenskej dominikánskej rodiny, ktorá si uvedomuje svoje poslanie vytvárať priestor pre krásu a umenie v živote človeka a aj takýmto spôsobom mu ponúknuť nové, až transcendentné horizonty.dotyk_dokument

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v užšom kruhu členov dominikánskej rehole v roku 2007 v Košiciach. Ďalšie stretnutia, ktoré boli aj vo Zvolene a Banskej Štiavnici, sa postupne otvárali stále širšiemu spektru záujemcov a ustálili sa okolo 18. februára – spomienky na bl. Fra Angelica (1395–1455), dominikána a významného predstaviteľa rannej talianskej renesancie, patróna umelcov.

Umenie je priestor zrozumiteľný každému človeku, nakoľko je jednou z dôležitých rovín ľudskej skúsenosti a komplexného poznania popri vede a viere. Je priestorom pre dialóg a porozumenie ľudí, ktorí môžu na prvý pohľad pôsobiť protichodne, ale práve cez umenie nachádzajú k sebe cestu. Preto je stretnutie Dotyk krásy, hoci nesené duchovným a náboženským rozmerom, otvorené pre každého človeka úprimne hľadajúceho pravdu, dobro a krásu, pre dialóg veriacich i neveriacich, ktorí sa môžu vzájomne obohatiť.

Každý ročník Dotyku krásy je na vybranú tému. Z posledných ročníkov možno spomenúť témy napr. Chrám mojej duše, Ticho, Jednoduchá až po korienky vlasov, Hlbina hlbine sa ozýva. Dotyk krásy začína obvykle v piatok podvečer a končí v nedeľu na obed. Tvoria ho prednášky k príslušnej téme z teórie a dejín umenia, tematickú prácu v tvorivých dielňach pod vedením profesionálnych umelcov (napr. maľba, hlina, hudba, slovo, fotografia, film), spoločné zdieľanie tvorby, výstavy, prezentácie, koncert i duchovný program.

Viac o projekte Dotyk krásy sa dozviete tu

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes