Dotyk krásy

Dotyk krásy vznikol uprostred slovenskej dominikánskej rodiny, ktorá si uvedomuje svoje poslanie vytvárať priestor pre krásu a umenie v živote človeka a aj takýmto spôsobom mu ponúknuť nové, až transcendentné horizonty.dotyk_dokument

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v užšom kruhu členov dominikánskej rehole v roku 2007 v Košiciach. Ďalšie stretnutia, ktoré boli aj vo Zvolene a Banskej Štiavnici, sa postupne otvárali stále širšiemu spektru záujemcov a ustálili sa okolo 18. februára – spomienky na bl. Fra Angelica (1395–1455), dominikána a významného predstaviteľa rannej talianskej renesancie, patróna umelcov.

Umenie je priestor zrozumiteľný každému človeku, nakoľko je jednou z dôležitých rovín ľudskej skúsenosti a komplexného poznania popri vede a viere. Je priestorom pre dialóg a porozumenie ľudí, ktorí môžu na prvý pohľad pôsobiť protichodne, ale práve cez umenie nachádzajú k sebe cestu. Preto je stretnutie Dotyk krásy, hoci nesené duchovným a náboženským rozmerom, otvorené pre každého človeka úprimne hľadajúceho pravdu, dobro a krásu, pre dialóg veriacich i neveriacich, ktorí sa môžu vzájomne obohatiť.

Každý ročník Dotyku krásy je na vybranú tému. Z posledných ročníkov možno spomenúť témy napr. Chrám mojej duše, Ticho, Jednoduchá až po korienky vlasov, Hlbina hlbine sa ozýva. Dotyk krásy začína obvykle v piatok podvečer a končí v nedeľu na obed. Tvoria ho prednášky k príslušnej téme z teórie a dejín umenia, tematickú prácu v tvorivých dielňach pod vedením profesionálnych umelcov (napr. maľba, hlina, hudba, slovo, fotografia, film), spoločné zdieľanie tvorby, výstavy, prezentácie, koncert i duchovný program.

Viac o projekte Dotyk krásy sa dozviete tu.

Zo života

Dotyk krásy je späť

Dotyk krásy je späť

Milí priatelia, pozývame Vás na prvé stretnutie nášho projektu Dotyk krásy, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2023 v Bobrovci, v kaviarni V Rozlete. Prvé, pretože tohtoročný DK bude tvoriť niekoľko stretnutí na rôznych miestach Slovenska, o ktorých Vás budeme postupne...

Dotyk krásy 2019 – Trhlina

Dotyk krásy 2019 – Trhlina

Dvanásty ročník Dotyku krásy, ktorý sa opätovne uskutočnil v Banskej Štiavnici, bol tento rok zasadený do nádherného rámu slnečného jarného počasia.  Takmer dvesto účastníkov zo všetkých kútov Slovenska prišlo na tento festival, krásy, umenia, priateľstva,...

Dotyk krásy 2019: pozvánka

Dotyk krásy 2019: pozvánka

Drahí členovia Dominikánskej rodiny a priatelia umenia, pozývame Vás na Dotyk krásy 2019, ktorý nesie názov „Trhlina“. Táto téma bude spojená so životným príbehom dominikána, blahoslaveného Pierra Claveriho, biskupa Oránu a mučeníka, ktorý prináša postoj: postaviť...