Tradičný Dotyk krásy prekvapil

29. mar. 2017 | Články, Dotyk krásy

Blízky vzťah medzi tým, čo je dominikánske, a tým, čo je ľudské, vyjadril deviaty ročník umelecko-duchovného podujatia s názvom Dotyk krásy. Tak ako po iné roky organizátorom  bola dominikánska rodina a podujatie sa už tradične uskutočnilo v Banskej Štiavnici. Okolo stopäťdesiat účastníkov z celého Slovenska, Ukrajiny a Čiech malo rôzne možnosti spoznať viacvýznamovosť témy PREDvstúpenie, v duchu ktorej sa tohtoročný Dotyk krásy niesol. V dňoch 24. – 26. marca 2017 sa tiež tradične tvorilo s rôznym materiálom – hlinou, drevom, štetcom. Nechýbala ani divadelná, hudobná a poetická kreácia.

Čo však bolo na deviatom ročníku prekvapením? Za organizátorov nám sr. Justína Kostúrová OP prezradila: „Tohtoročný Dotyk krásy bol pre nás pokusom posunúť ho niekam inam. Okrem klasických tvorivých dielní sme sa pokúsili vytvoriť širší priestor na reflexiu nad rôznymi ľudskými hodnotami súvisiacimi s témou. Jedným takým pokusom bol aj workshop zameraný na film, kde nám prof. Zuzana Gindl-Tatárová predstavila základy dramaturgie a scenáristiky, na báze ktorých sme v skupine reflektovali a analyzovali film Volanie mora. Pre mňa osobne to bola nová skúsenosť, ktorú som veľmi docenila a zároveň som si uvedomila, že kvalitný film sa môže stať veľmi silným médiom pre uvažovane o dôležitých ľudských otázkach.“ Novým spôsobom bola vedená aj dielňa slova, ktorú mala vo svojej réžii literárna vedkyňa Jana Juhásová. Tá si k spolupráci prizvala básnikov  Jána Gavuru, Mariána Milčáka a Silviu Kaščákovú. Vyberáme niečo z jej postrehov: „Za nás literátov môžem povedať, že tohtoročnú dielňu hodnotíme ako vydarenú. Zdalo sa mi, že rozdelením síl sme nevyčerpali ani seba, ani účastníkov, keďže sme mali pestrý program, rôzne zmeny štýlu, žánru aj práce. Stihli sme besedovať, diskutovať, čítať, konzultovať aj tvoriť.“ Účastníci podujatia by odpovedali na túto otázku asi veľmi rôznorodo. Mladá maturantka z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach Klaudia Bajusová konštatovala: „Prekvapili ma, veľmi pozitívne, obidva filmy. Aj to, že sme mali hlavnú postavu „naživo.“ Klaudia vystihla skutočnosť, že tohtoročný Dotyk krásy sa netradične začal filmom Eva Nová a skončil dokumentom Psi Páně. Prvý film bol uvedený krátkym videopozdravom hlavnej protagonistky Milky Vašáryovej a následne analyzovaný prof. Gindl-Tatárovou. Druhý bol predstavený na slovenskej scéne prvýkrát režisérom Jonášom Vackom a fr. Jindřichom Poláčkom OP. Veronika Kaduková dodáva:  „Na každom Dotyku je stále prítomné niečo, čo ho robí jedinečným. Je to určite samotná téma, ktorá ľuďom umožňuje dotýkať sa krásy z rôznych pohľadov a prostredníctvom umenia nachádzať prepojenie s ňou vo svojich životoch. Mne osobne sa táto téma veľmi páčila a myslím si, že každého sa istým spôsobom dotkla práve v jeho živote.“

Čo prinesie jubilejný Dotyk krásy v budúcom roku a čím sa dotkne jeho účastníkov, nechajme sa prekvapiť o rok.

Pozdrav pani Milky Vášáryovej pre účastníkov Dotyku krásy 2017 k filmu Eva Nová.

« z 3 »

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...