Tradičný Dotyk krásy prekvapil

29. mar. 2017 | Články, Dotyk krásy

Blízky vzťah medzi tým, čo je dominikánske, a tým, čo je ľudské, vyjadril deviaty ročník umelecko-duchovného podujatia s názvom Dotyk krásy. Tak ako po iné roky organizátorom  bola dominikánska rodina a podujatie sa už tradične uskutočnilo v Banskej Štiavnici. Okolo stopäťdesiat účastníkov z celého Slovenska, Ukrajiny a Čiech malo rôzne možnosti spoznať viacvýznamovosť témy PREDvstúpenie, v duchu ktorej sa tohtoročný Dotyk krásy niesol. V dňoch 24. – 26. marca 2017 sa tiež tradične tvorilo s rôznym materiálom – hlinou, drevom, štetcom. Nechýbala ani divadelná, hudobná a poetická kreácia.

Čo však bolo na deviatom ročníku prekvapením? Za organizátorov nám sr. Justína Kostúrová OP prezradila: „Tohtoročný Dotyk krásy bol pre nás pokusom posunúť ho niekam inam. Okrem klasických tvorivých dielní sme sa pokúsili vytvoriť širší priestor na reflexiu nad rôznymi ľudskými hodnotami súvisiacimi s témou. Jedným takým pokusom bol aj workshop zameraný na film, kde nám prof. Zuzana Gindl-Tatárová predstavila základy dramaturgie a scenáristiky, na báze ktorých sme v skupine reflektovali a analyzovali film Volanie mora. Pre mňa osobne to bola nová skúsenosť, ktorú som veľmi docenila a zároveň som si uvedomila, že kvalitný film sa môže stať veľmi silným médiom pre uvažovane o dôležitých ľudských otázkach.“ Novým spôsobom bola vedená aj dielňa slova, ktorú mala vo svojej réžii literárna vedkyňa Jana Juhásová. Tá si k spolupráci prizvala básnikov  Jána Gavuru, Mariána Milčáka a Silviu Kaščákovú. Vyberáme niečo z jej postrehov: „Za nás literátov môžem povedať, že tohtoročnú dielňu hodnotíme ako vydarenú. Zdalo sa mi, že rozdelením síl sme nevyčerpali ani seba, ani účastníkov, keďže sme mali pestrý program, rôzne zmeny štýlu, žánru aj práce. Stihli sme besedovať, diskutovať, čítať, konzultovať aj tvoriť.“ Účastníci podujatia by odpovedali na túto otázku asi veľmi rôznorodo. Mladá maturantka z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach Klaudia Bajusová konštatovala: „Prekvapili ma, veľmi pozitívne, obidva filmy. Aj to, že sme mali hlavnú postavu „naživo.“ Klaudia vystihla skutočnosť, že tohtoročný Dotyk krásy sa netradične začal filmom Eva Nová a skončil dokumentom Psi Páně. Prvý film bol uvedený krátkym videopozdravom hlavnej protagonistky Milky Vašáryovej a následne analyzovaný prof. Gindl-Tatárovou. Druhý bol predstavený na slovenskej scéne prvýkrát režisérom Jonášom Vackom a fr. Jindřichom Poláčkom OP. Veronika Kaduková dodáva:  „Na každom Dotyku je stále prítomné niečo, čo ho robí jedinečným. Je to určite samotná téma, ktorá ľuďom umožňuje dotýkať sa krásy z rôznych pohľadov a prostredníctvom umenia nachádzať prepojenie s ňou vo svojich životoch. Mne osobne sa táto téma veľmi páčila a myslím si, že každého sa istým spôsobom dotkla práve v jeho živote.“

Čo prinesie jubilejný Dotyk krásy v budúcom roku a čím sa dotkne jeho účastníkov, nechajme sa prekvapiť o rok.

Pozdrav pani Milky Vášáryovej pre účastníkov Dotyku krásy 2017 k filmu Eva Nová.

« z 3 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...