Svet v malom

14. feb. 2018 | Články

Dominikánky na Slovensku privítali vzácnu návštevu z ich sesterskej Kongregácie bl. Imeldy so sídlom v Ríme. Cez sestry pochádzajúce z rôznych štátov (Taliansko, Slovensko, Brazília, Kamerun ) a kontinentov (Európa, Latinská Amerika a Afrika) sa stretol akoby „svet v malom“.

Sr. Cristina, sr. Leonia, sr. Gioconda a sr. Dominiq, ktoré majú zverenú službu vedenia vo svojej kongregácii, pricestovali v dňoch 8. – 13. februára na  Slovensko za účelom prehodnotenia medzikongregačnej spolupráce, ako aj kvôli prehĺbeniu sesterských vzťahov.

Zástupkyne oboch kongregácií hodnotili spoločnú misiu v Kamerune veľmi pozitívne. Skúsenosti slovenských dominikánok pôsobiacich v Kamerune už 5. rok sa stali pre ostatné sestry na Slovensku zdrojom obohatenia a väčšej otvorenosti voči ľuďom žijúcim v inej kultúre a v rozdielnom sociálnom prostredí. Pre sestry z talianskej kongregácie  je na druhej strane okrem iného veľmi povzbudzujúca odvaha a nadšenie slovenských sestier „vykročiť do neznáma“ v dôvere v Božiu prozreteľnosť majúc na pamäti napĺňanie misijného poslania kongregácie. Sestry oboch kongregácií vyjadrili úprimnú vďačnosť za doterajšiu spoluprácu a spoločne sa zamýšľali nad ďalšími spôsobmi možnej spolupráce.

Pobyt na Slovensku spríjemnili sestrám aj návštevy niekoľkých ďalších komunít a zariadení slovenských dominikánok, ako aj prírodné krásy Vysokých Tatier, či kultúrne pamiatky Košíc a Bratislavy.

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.