Študenti opäť strávili noc za bránami kláštora

Jeden z októbrových piatkov sa stal pre viac ako päťdesiat študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského iným ako väčšina ostatných. Tento predvíkendový večer a celú noc strávili v komunite sestier dominikánok v Košiciach. Išlo o druhý ročník spoločného stretnutia, ktorý  sa v mysliach všetkých udomácnil pod názvom Noc v kláštore.
Tento čas, v ktorom sme spolu bdeli, bol v rôznych podobách naplnený  radosťou z priateľstva, modlitbou i stretnutím sa s charizmou sv. Dominika Guzmana. Čaro z počúvania slova Božieho i ľudského, nočné kroky klauzúrnymi chodbami, či hudobné tóny  v improvizovanej čajovni neobývaného podkrovia… to všetko nahradilo pokojný spánok bežných nocí.
„Noc nás môže zmeniť, ak budeme chcieť. Svätý Dominik umožnil, aby sa iní ľudia stali súčasťou jeho života“ – boli slová br. Alana Delyho OP v úvode večera, keď všetkým predstavil životný príbeh zakladateľa dominikánskej rehole.  „Ak chceš vstúpiť do života druhých ľudí, nesmie ti chýbať odvaha. A ak oni majú vstúpiť do tvojho, je potrebné, aby si ich dokázal počúvať a chápať“, prihováral sa ďalej br. Alan.
Na začiatku skorého rána, keď sa spoločné stretnutie s prichádzajúcim novým dňom chýlilo ku koncu, študenti opúšťali kláštorné brány  s otázkou, ktorá sa v tichu noci stala spoločníčkou prítomných: „Čo robím, aby sa Boh stal súčasťou môjho života a čo preto, aby sa jeho súčasťou stali iní ľudia?“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes