Študenti opäť strávili noc za bránami kláštora

27. okt. 2014 | Články

Jeden z októbrových piatkov sa stal pre viac ako päťdesiat študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského iným ako väčšina ostatných. Tento predvíkendový večer a celú noc strávili v komunite sestier dominikánok v Košiciach. Išlo o druhý ročník spoločného stretnutia, ktorý  sa v mysliach všetkých udomácnil pod názvom Noc v kláštore.
Tento čas, v ktorom sme spolu bdeli, bol v rôznych podobách naplnený  radosťou z priateľstva, modlitbou i stretnutím sa s charizmou sv. Dominika Guzmana. Čaro z počúvania slova Božieho i ľudského, nočné kroky klauzúrnymi chodbami, či hudobné tóny  v improvizovanej čajovni neobývaného podkrovia… to všetko nahradilo pokojný spánok bežných nocí.
„Noc nás môže zmeniť, ak budeme chcieť. Svätý Dominik umožnil, aby sa iní ľudia stali súčasťou jeho života“ – boli slová br. Alana Delyho OP v úvode večera, keď všetkým predstavil životný príbeh zakladateľa dominikánskej rehole.  „Ak chceš vstúpiť do života druhých ľudí, nesmie ti chýbať odvaha. A ak oni majú vstúpiť do tvojho, je potrebné, aby si ich dokázal počúvať a chápať“, prihováral sa ďalej br. Alan.
Na začiatku skorého rána, keď sa spoločné stretnutie s prichádzajúcim novým dňom chýlilo ku koncu, študenti opúšťali kláštorné brány  s otázkou, ktorá sa v tichu noci stala spoločníčkou prítomných: „Čo robím, aby sa Boh stal súčasťou môjho života a čo preto, aby sa jeho súčasťou stali iní ľudia?“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...