Študenti opäť strávili noc za bránami kláštora

27. okt. 2014 | Články

Jeden z októbrových piatkov sa stal pre viac ako päťdesiat študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského iným ako väčšina ostatných. Tento predvíkendový večer a celú noc strávili v komunite sestier dominikánok v Košiciach. Išlo o druhý ročník spoločného stretnutia, ktorý  sa v mysliach všetkých udomácnil pod názvom Noc v kláštore.
Tento čas, v ktorom sme spolu bdeli, bol v rôznych podobách naplnený  radosťou z priateľstva, modlitbou i stretnutím sa s charizmou sv. Dominika Guzmana. Čaro z počúvania slova Božieho i ľudského, nočné kroky klauzúrnymi chodbami, či hudobné tóny  v improvizovanej čajovni neobývaného podkrovia… to všetko nahradilo pokojný spánok bežných nocí.
„Noc nás môže zmeniť, ak budeme chcieť. Svätý Dominik umožnil, aby sa iní ľudia stali súčasťou jeho života“ – boli slová br. Alana Delyho OP v úvode večera, keď všetkým predstavil životný príbeh zakladateľa dominikánskej rehole.  „Ak chceš vstúpiť do života druhých ľudí, nesmie ti chýbať odvaha. A ak oni majú vstúpiť do tvojho, je potrebné, aby si ich dokázal počúvať a chápať“, prihováral sa ďalej br. Alan.
Na začiatku skorého rána, keď sa spoločné stretnutie s prichádzajúcim novým dňom chýlilo ku koncu, študenti opúšťali kláštorné brány  s otázkou, ktorá sa v tichu noci stala spoločníčkou prítomných: „Čo robím, aby sa Boh stal súčasťou môjho života a čo preto, aby sa jeho súčasťou stali iní ľudia?“

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.