Stačí nám týždeň na to, aby sme pochopili svoje vášne?

6. sep. 2020 | ADOM, Články

Vnútorný pokoj, radosť a úvahy o sv. Tomášovi Akvinskom. To všetko si odnášam z Letnej dominikánskej školy, ktorá prebehla posledný augustový týždeň, od 24. do 30.08.

Milosť a vášne. Tak znie hlavná téma tohtoročnej Letnej školy, ktorá v sebe ukrýva viac než sa na prvý pohľad môže zdať. Ja som si ešte pred príchodom na Pustý Dvor myslela, že slovo „vášeň“ znamená náhle vzplanutie nejakej emócie. Teraz viem, že som sa mýlila. Vášne sú oveľa zaujímavejšie a niekedy vedia ľudí riadne ovplyvniť.

Celým týždňom nás sprevádzali bratia Samuel, Joachim, Vavrinec a Alan. Každý z nich mal pre nás pripravenú prednášku/prednášky, ktoré v nás často vyvolali záujem vedieť viac, a preto sme ešte niekoľko desiatok minút po ich skončení diskutovali. Pomedzi hlavný program sa našiel čas aj na prechádzky, osobnú modlitbu v kaplnke či na rozhovory pri šálke kávy.

Keď sme v pondelok podvečer prišli, čakal nás vysmiaty br. Samuel rovnako ako opekačka a pár úvodných slov. Nedá mi nespomenúť túto prvú noc, kedy hviezdy svietili tak jasne, až sme mali pocit, že sa ich môžeme dotknúť. V utorok a v stredu nám bratia vysvetľovali ako vníma sv. Tomáš Akvinský vášne a ako ich rozdeľuje. Brat Vavrinec nám ukazoval na príkladoch z Biblie, ako na ľudí pôsobili vášne a aké fyzické zmeny ich pri tom sprevádzali.

Poznáte animovaný film V hlave? Ak nie, určite si ho pozrite. Ukazuje, ako nás vedia vášne niekedy riadiť. Tak by to ale byť nemalo. Teraz už každý z nás vie, že nad našimi vášňami by mal stáť rozum, pretože on nám pomáha porozumieť tomu, kam naše vášne smerujú. Pomáha nám rozsúdiť či idú dobrým, alebo zlým smerom.

Výlet do Prahy. A nie, nešli sme do hlavného mesta, ba naopak, naše kroky videli do malej dedinky na prechádzku. Mne osobne sa zdalo, že miestami to bola skôr túra ako prechádzka. Aj keď sme si počas nej mali vyvetrať hlavu, mám pocit, že všetci sme toľko diskutovali, že sme hlave nedali ani vydýchnuť. Ku koncu týždňa za nami prišli aj sestry dominikánky, Karola a Blažeja. Tie mali pre nás prednášku, ktorá pozostávala z kreatívnej tvorby vďaka land art-u, a následne z rozprávania sestry Karolky o motivácii.

Celý týždeň sme zavŕšili kázaním ADOM-ákov a veľkým upratovaním. Bola škoda, že sme si už nestihli v nedeľu zahrať Mestečko Palermo. Táto hra nebola len našou obľúbenou hrou, ale chytila aj bratov. …Keď sme nasadli do auta a opúšťali Pustý Dvor, premýšľala som nad tým, kedy sa tam znovu vrátim. Chcem totiž vidieť viac východov slnka, viac nočnej oblohy a chcem ešte viac a viac diskutovať o Bohu…

Filom Ághová

« z 2 »

Zo života

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za sestry

Dnes sa modlíme za sestry

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za laikov

Dnes sa modlíme za laikov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...

Dnes sa modlíme za bratov

Dnes sa modlíme za bratov

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...