Sr. Karmela opäť na Slovensku

29. sep. 2015 | Články

Je to už niekoľko rokov, čo  sa v našej kongregácii – sestier dominikánok  blahoslavenej Imeldy na Slovensku – zrodila, nepochybne pôsobením Ducha Svätého, túžba odpovedať na výzvy doby a nasledovať v misionárskom zápale nášho otca sv. Dominika. Našou prvou odpoveďou bolo prijatie pozvania pôsobiť na Ukrajine a po mnohých rokoch sa naše pohľady upreli na vzdialenejší kontinent – Afriku. Po pozvaní od Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy v Taliansku participovať a spolupracovať na misii v Kamerune sme túto ponuku prijali ako výzvu od Pána, ktorý nás pozýva zažiť s ním jedno veľké dobrodružstvo lásky v službe bratom a sestrám.

A takto som dostala možnosť a príležitosť ako prvá opustiť na určitý čas Slovensko a Európu a prežiť dva bohaté a skúsenosťami naplnené roky. Po nevyhnutnej príprave som sa v nových podmienkach, v medzinárodnej spoločnosti a novej kultúre s pomocou Ducha Svätého a modlitieb všetkých, ktorí ma sprevádzali, pomaličky púšťala do práce…  Dnes som opäť na Slovensku a s láskou si spomínam na tieto dva roky naplnené Božou milosťou. Myslím, že naša prítomnosť ako sestier dominikánok  bl. Imeldy na Slovensku v Kamerune nás obohatila a ešte určite obohatí aj naďalej, prehĺbi naše vzťahy so sesterskou dominikánskou kongregáciou z Talianska a naša vzájomná spolupráca, ktorá sa úspešne začala bude naďalej prinášať ovocie predovšetkým pre tých, ku ktorým nás Pán posiela – našim kamerunským bratom a sestrám. Ďakujem Vám všetkým, drahí priatelia za Vaše modlitby, skryté obety a podporu. Prosím aj naďalej, aby ste nás sprevádzali svojimi modlitbami a to najmä sr. Lýdiu, ktorá pokračuje v tejto misii s radosťou a apoštolským zápalom.

Sr. Karmela Kriššová OP

Zo života

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...

Podporte naše projekty!

Podporte naše projekty!

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2023 bola 11 810,49 EUR. Časť z týchto financií sme použili na podporu...

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.