Sr. Karmela opäť na Slovensku

29. sep. 2015 | Články

Je to už niekoľko rokov, čo  sa v našej kongregácii – sestier dominikánok  blahoslavenej Imeldy na Slovensku – zrodila, nepochybne pôsobením Ducha Svätého, túžba odpovedať na výzvy doby a nasledovať v misionárskom zápale nášho otca sv. Dominika. Našou prvou odpoveďou bolo prijatie pozvania pôsobiť na Ukrajine a po mnohých rokoch sa naše pohľady upreli na vzdialenejší kontinent – Afriku. Po pozvaní od Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy v Taliansku participovať a spolupracovať na misii v Kamerune sme túto ponuku prijali ako výzvu od Pána, ktorý nás pozýva zažiť s ním jedno veľké dobrodružstvo lásky v službe bratom a sestrám.

A takto som dostala možnosť a príležitosť ako prvá opustiť na určitý čas Slovensko a Európu a prežiť dva bohaté a skúsenosťami naplnené roky. Po nevyhnutnej príprave som sa v nových podmienkach, v medzinárodnej spoločnosti a novej kultúre s pomocou Ducha Svätého a modlitieb všetkých, ktorí ma sprevádzali, pomaličky púšťala do práce…  Dnes som opäť na Slovensku a s láskou si spomínam na tieto dva roky naplnené Božou milosťou. Myslím, že naša prítomnosť ako sestier dominikánok  bl. Imeldy na Slovensku v Kamerune nás obohatila a ešte určite obohatí aj naďalej, prehĺbi naše vzťahy so sesterskou dominikánskou kongregáciou z Talianska a naša vzájomná spolupráca, ktorá sa úspešne začala bude naďalej prinášať ovocie predovšetkým pre tých, ku ktorým nás Pán posiela – našim kamerunským bratom a sestrám. Ďakujem Vám všetkým, drahí priatelia za Vaše modlitby, skryté obety a podporu. Prosím aj naďalej, aby ste nás sprevádzali svojimi modlitbami a to najmä sr. Lýdiu, ktorá pokračuje v tejto misii s radosťou a apoštolským zápalom.

Sr. Karmela Kriššová OP

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...