Sr. Karmela opäť na Slovensku

Je to už niekoľko rokov, čo  sa v našej kongregácii – sestier dominikánok  blahoslavenej Imeldy na Slovensku – zrodila, nepochybne pôsobením Ducha Svätého, túžba odpovedať na výzvy doby a nasledovať v misionárskom zápale nášho otca sv. Dominika. Našou prvou odpoveďou bolo prijatie pozvania pôsobiť na Ukrajine a po mnohých rokoch sa naše pohľady upreli na vzdialenejší kontinent – Afriku. Po pozvaní od Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy v Taliansku participovať a spolupracovať na misii v Kamerune sme túto ponuku prijali ako výzvu od Pána, ktorý nás pozýva zažiť s ním jedno veľké dobrodružstvo lásky v službe bratom a sestrám.

A takto som dostala možnosť a príležitosť ako prvá opustiť na určitý čas Slovensko a Európu a prežiť dva bohaté a skúsenosťami naplnené roky. Po nevyhnutnej príprave som sa v nových podmienkach, v medzinárodnej spoločnosti a novej kultúre s pomocou Ducha Svätého a modlitieb všetkých, ktorí ma sprevádzali, pomaličky púšťala do práce…  Dnes som opäť na Slovensku a s láskou si spomínam na tieto dva roky naplnené Božou milosťou. Myslím, že naša prítomnosť ako sestier dominikánok  bl. Imeldy na Slovensku v Kamerune nás obohatila a ešte určite obohatí aj naďalej, prehĺbi naše vzťahy so sesterskou dominikánskou kongregáciou z Talianska a naša vzájomná spolupráca, ktorá sa úspešne začala bude naďalej prinášať ovocie predovšetkým pre tých, ku ktorým nás Pán posiela – našim kamerunským bratom a sestrám. Ďakujem Vám všetkým, drahí priatelia za Vaše modlitby, skryté obety a podporu. Prosím aj naďalej, aby ste nás sprevádzali svojimi modlitbami a to najmä sr. Lýdiu, ktorá pokračuje v tejto misii s radosťou a apoštolským zápalom.

Sr. Karmela Kriššová OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes