Sestra Terézia spečatila svoju túžbu

7. sep. 2020 | Aktuality, Články

Dňa 5. septembra boli sestry dominikánky a hostia zhromaždení v Kostole Povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej svedkami výnimočnej udalosti v živote ich najmladšej spolusestry – sr. M. Terézie Zambojovej OP. Sr. Terézia zložila prvé sľuby do rúk sr. M. Karoly Draveckej OP, generálnej predstavenej, čím spečatila svoju túžbu úplne sa zasvätiť Bohu a darovať sa v službe blížnym. Na znak svojho zasvätenia prijala čierny závoj a Konštitúcie sestier dominikánok.

Vo svojom príhovore pri slávení Eucharistie vyjadril hlavný celebrant fr. Damián Mačura OP, provinciál bratov dominikánov na Slovensku, sr. Terézii na jej ďalšiu životnú cestu tri želania:

  • aby dokázala počúvať Boží hlas v sebe a nechala sa ním viesť,
  • aby mala odvahu – akú mal Kristus v Getsemani – povedať „áno“ a zladiť svoje prirodzené túžby s tou jednou veľkou – nadprirodzenou,
  • aby jej nechýbala dôvera, že Boh ju nikdy neopustí a že je najlepší Priateľ človeka.

Radostný chválospev odovzdania života Bohu, v ktorom jedine môže človek nájsť zmysel a plnosť, zvýraznil neopakovateľné chvíle tejto slávnosti: „Spasenie v Tebe mám, nikto nemôže mi vziať, čo mi dávaš sám. Dnes už viem, že neprehrám, v Tvojich rukách život mám.“

« z 2 »

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...