School Culture Fest sa vydaril

12. máj. 2016 | Články

CF_03Okolo päťsto návštevníkov si mohlo „vychutnať“ rôznorodosť viacerých európskych kultúr v programe School Culture Fest, ktorý sa uskutočnil pod záštitou Gymnázia sv. Tomáša Akvinského. Dominantné črty kultúr prezentovali gymnazisti a ich učitelia počas víkendu 7. – 8. mája 2016.

V priestoroch školského dvora, ale i priestorov gymnázia boli prezentované kultúrne tradície Anglicka, Škótska, Francúzka, Nemecka, Talianska a Ruska. Študenti pod vedením a v spolupráci s učiteľmi „jazykármi“ odhalili typické bohatstvo jednotlivých krajín. Na pódiu sa vystriedali skeče divadelnej klasiky zo Shakespearových hier a zazneli tóny nemeckej a capelly. Tajomstvo ako sa „narodila“ talianska pizza Margherita bolo prezradené formou pantomímy. Na svoje si prišli tiež milovníci francúzskeho šansónu i kankánu, hravých škótskych tancov, či poetického prednesu ruskej ľudovej rozprávky.

Workshopy kultúr vniesli do prostredia školy ducha tej ktorej krajiny. Návštevníci si mohli otestovať nielen svoje znalosti o dejinách kultúr, ale i vyskúšať si vlastné zručnosti pri výrobe benátskej karnevalovej masky, maľovaní typickej talianskej kachličky, či otestovať sa pri rozpoznávaní rôznych druhov talianskych cestovín. Dospelí návštevníci si mohli oprášiť zručnosti písania v azbuke. Po „únavných“ prácach v kultúrnych stánkoch si účastníci festivalu mohli odpočinúť na tzv. „Montmartri“ a stať sa nakrátko modelom pre mladých umelcov – maliarov. Všetkých okrem toho čakali tradičné jedlá prezentovaných krajín a ich ochutnávka. V ponuke bol ruský boršč, nemecké klobásky, francúzske syry a talianske tortellini.

A čo slovenská kultúra – čím sa prezentovala ona?

Predovšetkým to bola úprimná srdečnosť, tvorivosť a pracovitosť celého prípravného tímu festivalu – od učiteľov, cez žiakov až k priaznivcom školy. Ľudová tvorivosť generácií našej domoviny zaznela z úst tých najmladších – ľudové riekanky, piesne i tance odzneli v podaní malých škôlkarov z Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy. Svojich obdivovateľov našli nádherné slovenské kroje, ale i pagáčiky a bylinkové čaje. Podobne ako cimbalová muzika, ktorej tón posilnil a rozveselil mnohých na duchu i na tele.

Bol to nádherný víkend – plný rôznosti a ľudskosti. Čo na tom, že slnko niekedy až príliš hrialo. Čo na tom, že občas sa na všetkých aj z oblohy lialo a sem tam aj zablýskalo.

Foto z podujatia nájdete tu

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...