Ruky plné darov

28. aug. 2017 | Články

Po 25. rokoch sa opäť vrátili na miesto, kde začínali svoj zasvätený život, aby si s vďačnosťou pripomenuli tento čas milosti. Ich ruky sú plné darov, ktoré počas tohto obdobia dostali: dar povolania k zasvätenému životu, dar kongregácie a spoločenstvo sestier, ktoré ich prijali, dôverovali im a boli im vždy oporou, a napokon veľkým darom je aj možnosť napĺňať svoje túžby vo vzťahu k Bohu prostredníctvom dominikánskej spirituality a slúžiť Mu cez poslanie kongregácie.

Za udelené dary poďakovali pri slávení Eucharistie, ktorú celebroval p. Bohuslav Jančiar OP, 20. augusta v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, tieto sestry:  sr. Vojtecha, sr. Gabriela, sr. Daniela, sr. Sávia, sr. Magdaléna, sr. Kamila, sr. Emerenciána a sr. Diana.

V mene jubilujúcich sestier sa prítomnému spoločenstvu prihovorila sr. Daniela slovami: „My sme uverili Slovu, ktoré nás povolalo a Jemu patrí najvyššia chvála a vďaka. Tak ako svätý Dominik posielal svojich bratov so slovami: „Choďte s dôverou a nebude vám nič chýbať.“ –  podobne ani nám za tieto požehnané roky nič nechýbalo.

Do ďalších rokov, chceme spolu so žalmistom prosiť: „…spolieham sa na Teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje Slovo!“

Zo života

Nálet na ukrytú perlu…

Nálet na ukrytú perlu…

... aj tak by sa dali nazvať štyri krásne popoludnia na začiatku tohoročného februára. Oni boli časom, keď sa košickým „potulkárom“ otvoril areál kláštora sestier dominikánok na Moyzesovej ulici č. 10 v Košiciach. Areál zoskupený z budov Gymnázia sv....

Priateľ Boha a človeka

Priateľ Boha a človeka

Blahoslavený Jordán Saský sa narodil v Burgbergu okolo roku 1185. Počas štúdia v Paríži ho do Rehole kazateľov pritiahol bl. Reginald. Po smrti sv. Dominika sa stal Magistrom rehole. Hovorí sa, že mal zvláštnu charizmu, ktorá priťahovala mladých mužov do rehole...

Nejdeme koledovať do neba?

Nejdeme koledovať do neba?

povedal malý koledník Matej z Petrovian a dodal,: „Ja by som tam aj zostal“.  Koledníci z Petrovian sa pripojili ku koledníkom Dobrej noviny. Koledovanie s týmto názvom zorganizovalo detské hnutie eRko  už 29 krát. Petrovany boli jednou zo 650 farností na...

Požehnané Vianoce a PF 2024

Požehnané Vianoce a PF 2024

Spása každého človeka znamená stať sa ako Mária - povedať áno na ponuku Božej lásky, vo svojom tele umožniť vtelenie večného Slova, zrodiť v tomto svete Syna (S. Fausti.)

Nech nám narodený Ježiš pomôže dať našej viere telo a život - prajú sestry dominikánky.

Putovali k sv. Zdislave

Putovali k sv. Zdislave

Skupina mladých ľudí z Petrovian a bližšieho i vzdialenejšieho okolia prijala pozvanie sestier dominikánok putovať počas jesenných prázdnin do Jablonného v Podještědí v Čechách, kde sa nachádza hrob sv. Zdislavy z Lemberku – laickej...

Dnes sa modlíme za mladých

Dnes sa modlíme za mladých

Tvoja je, Pane, zem i všetko, čo ju napĺňa. (Porov. Ž 24,1) Otče nebeských darov,kým všetko objímalo hlboké ticho,zoskočilo tvoje všemohúce Slovo z neba, z kráľovského trónu, (Porov. Múdr. 18,15) na trón múdrosti, preblahoslavenú Pannu,ktorá...