Ruky plné darov

28. aug. 2017 | Články

Po 25. rokoch sa opäť vrátili na miesto, kde začínali svoj zasvätený život, aby si s vďačnosťou pripomenuli tento čas milosti. Ich ruky sú plné darov, ktoré počas tohto obdobia dostali: dar povolania k zasvätenému životu, dar kongregácie a spoločenstvo sestier, ktoré ich prijali, dôverovali im a boli im vždy oporou, a napokon veľkým darom je aj možnosť napĺňať svoje túžby vo vzťahu k Bohu prostredníctvom dominikánskej spirituality a slúžiť Mu cez poslanie kongregácie.

Za udelené dary poďakovali pri slávení Eucharistie, ktorú celebroval p. Bohuslav Jančiar OP, 20. augusta v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, tieto sestry:  sr. Vojtecha, sr. Gabriela, sr. Daniela, sr. Sávia, sr. Magdaléna, sr. Kamila, sr. Emerenciána a sr. Diana.

V mene jubilujúcich sestier sa prítomnému spoločenstvu prihovorila sr. Daniela slovami: „My sme uverili Slovu, ktoré nás povolalo a Jemu patrí najvyššia chvála a vďaka. Tak ako svätý Dominik posielal svojich bratov so slovami: „Choďte s dôverou a nebude vám nič chýbať.“ –  podobne ani nám za tieto požehnané roky nič nechýbalo.

Do ďalších rokov, chceme spolu so žalmistom prosiť: „…spolieham sa na Teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje Slovo!“

Zo života

Spojila ich bl. Imelda

Spojila ich bl. Imelda

Dňa 2. mája 2024 do komunity v Dunajskej Lužnej zavítala milá návšteva. Na návštevu prišli štyri mamy so svojimi deťmi v rôznom veku, od najmladšieho 3-ročného až po veľkých 12-ročných chlapcov. Iniciatíva vyšla od samotných mám, ktoré sa s deťmi  rozprávali o bl....

Púť do Obišoviec

Púť do Obišoviec

Sestry dominikánky z Konventu Krista Kráľa v Košiciach sa spolu s bratmi dominikánmi a farníkmi vybrali 8. mája na sviatok Panny Márie, patrónky Rehole kazateľov, na spoločnú púť.Putovali sme do blízkej diecéznej svätyne v Obišovciach, aby sme tak spoločne prosili...

Spomíname na sr. Miriam OP

Spomíname na sr. Miriam OP

Životná púť sr. Miriam nebola ľahká, i napriek tomu nikdy nestrácala nádej a nevzdávala sa ani v posledných dňoch svojho života. Sr. Miriam sa narodila 24. septembra 1930 v Hlohovci. Mala päť súrodencov.  Jej detstvo bolo poznačené ťažkou...

Nedeľa výnimočnej radosti

Nedeľa výnimočnej radosti

„Štvrtá pôstna nedeľa -  Nedeľa  radosti -  Laetare,  sa v našom dome stala výnimočne radostnou“ povedala sr. Blažeja.  V nedávno postavenom dome sa prvý krát stretli všetky sestry z Konventu sv. Otca Dominika v Petrovanoch, aby oslávili spolu so sestrou ŠTEFÁNIOU...