Ruky plné darov

Po 25. rokoch sa opäť vrátili na miesto, kde začínali svoj zasvätený život, aby si s vďačnosťou pripomenuli tento čas milosti. Ich ruky sú plné darov, ktoré počas tohto obdobia dostali: dar povolania k zasvätenému životu, dar kongregácie a spoločenstvo sestier, ktoré ich prijali, dôverovali im a boli im vždy oporou, a napokon veľkým darom je aj možnosť napĺňať svoje túžby vo vzťahu k Bohu prostredníctvom dominikánskej spirituality a slúžiť Mu cez poslanie kongregácie.

Za udelené dary poďakovali pri slávení Eucharistie, ktorú celebroval p. Bohuslav Jančiar OP, 20. augusta v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, tieto sestry:  sr. Vojtecha, sr. Gabriela, sr. Daniela, sr. Sávia, sr. Magdaléna, sr. Kamila, sr. Emerenciána a sr. Diana.

V mene jubilujúcich sestier sa prítomnému spoločenstvu prihovorila sr. Daniela slovami: „My sme uverili Slovu, ktoré nás povolalo a Jemu patrí najvyššia chvála a vďaka. Tak ako svätý Dominik posielal svojich bratov so slovami: „Choďte s dôverou a nebude vám nič chýbať.“ –  podobne ani nám za tieto požehnané roky nič nechýbalo.

Do ďalších rokov, chceme spolu so žalmistom prosiť: „…spolieham sa na Teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje Slovo!“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes